Absurd - strona 2

Wnioskowanie a contrario

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

przewidzianych w dyrektywach odstępstwa (razaca niesprawioedliwoścm, absurd i sprzeczność z konstytucją...

Wykład - Ogólna reguła wykładni traktatów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 448

do absurdu  dewaluacja traktatu i jego postanowień (zabieg często stosowany przez państwa, chcące...

Socjogia religii - notatki z wykładu 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1225

produkcji masowej, dominacja przemysłu ciężkiego, a także wysoki stopień industrializacji [Sart] - absurdem...

Zasada in dubio pro reo- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

oczywistym absurdem. Wyrok SN z 9 sierpnia 2002 r., V KKN 462/00, LEX nr 55201 W procesie poszlakowym łańcuch...

Dyrektywy wykładni i preferencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2009

, czy realizuje cel, który miał zrealizować, czy nie narusza zasad moralnych, czy nie prowadzi do absurdu, etc...

Wittgenstein - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

nie byłoby absurdem. Mogę wyobrazić sobie, że jestem kamieniem, i że czuję ból. Ale co by to znaczyło...

Sokrates - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

sprowadza się te tezy do absurdu poprzez wewnętrzne sprzeczności. Pozorna akceptacja i rozłożenie...

Domniemania interpretacyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

opisanej w odstępstwach od wykładni językowej (absurd, sprzeczność z konstytucją, rażąca niesprawiedliwość...