Domniemania interpretacyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Domniemania interpretacyjne - wykład - strona 1 Domniemania interpretacyjne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 5
DOMNIEMANIA INTERPRETACYJNE
- zwalniają z dowodów (np. nie trzeba zgodności ustawy z konstytucją)
- zmieniają ciężar argumentacji
Domniemania:
- zgodności z konstytucją - TK: wykładnia musi być w zgodzie z konstytucją. Gdy tak nie jest interweniuje TK
- zgodność aktu wyższego z aktem niższym (domniemanie generalne)
- racjonalności prawodawcy
- nie jest ono znane na świecie (tylko Polska), wątpliwe podstawy, występuje w orzecznictwie, zwłaszcza TK
- prawodawca nie stanowi przepisów sprzecznych, z lukami, etc
- np. art. 62 Konstytucji: polityczne prawo wyborcze - nie działa zasada a contrario , idiota może zostać wybranym,
- prowadzi do nadużyć
- niezgodne z logiką tworzenia prawa w państwie demokratycznym
- jest zbędne (wg Morawskiego)
Reguły in dubio (w razie wątpliwości):
- pro reo - na rzecz oskarżonego
- pro tribtario - na rzecz podatnika (zakaz in dubio pro fisco)
- pro libertete - na rzecz obywatela przeciwko rządowi (na rzecz wolności)
Podział wykładni ze względu na wynik wykładni:
Wykłdnia rozszerzajaca
(interpretatio extensiva)
_ szerszy zakres niż wykładnia językowa
_ ustawodawca powiedział mniej niż chciał
- wyjątki interpretacyjne (dużo przepisów)
- prawa i wolności (osobiste i polityczne)
- zakaz do obowiązków (ograniczeń praw i wolności)
- TK: wspaniałomyślna wykładnia nie musi dotyczyć praw
społecznych i ekonomicznych
- niewładcze przepisy administracji
- zakaz do przepisów władczej działalności administracyjnej
- zakaz do wyjątków
- zakaz domniemania kompetencji
- zakaz do ulg podatkowych
- zakaz do przepisów szczególnych (lex specialis)
- zakaz może wynikać z samej redakcji tekstu - „tylko,
wyłącznie, etc”)
- dopuszczana gdy w tekście pojawia się: „itd., itp., etc”)
- zakaz do przepisów wymienionych enumeratywnie
- zakaz do prawa karnego i podatkowego jeśli działa na
niekorzyść oskarżonego/podatnika
- zakaz w sytuacji opisanej w odstępstwach od wykładni
językowej (absurd, sprzeczność z konstytucją, rażąca
niesprawiedliwość)
Wykładnia literalna
(interpretatio declarativa)
_ zgodna z wykładnią
językową
_ to co powiedział
ustawodawca pokrywa się z
tym co chciał powiedzieć
- wszystkie przepisy praw (pr.
karne, podatkowe, Pr. o
charakterze nakładającym
obowiązki, represyjnym)
- immunitet
-przepisy kompetencyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz