Żmudź - strona 4

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

Temat nr 1: Pojęcie prawa, jego istota, funkcje i początki. Pojęcie prawa Łaciński wyraz ius, według niektórych pisarzy, jest wyrazem pochodnym, wywodzącym się od wyrazu iustitia lub iustum, albo też od iubeo lub iussum. według innych autorów jest to wyraz pierwotny, oznaczający to, co dobre, świę...

Nowożytna historia Polski- pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1624

przypadła najmniejsza zdobycz. Musiały zadowolić się częścią Podlasia, Mazowsza z Warszawą i Żmudzi...

Historia Polski XIX w.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2863

powstanie na Żmudzi, które objęło wkrótce znaczne obszary Litwy i Białorusi. W marcu wojsko polskie...

Historia Polski -1492-1795-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 791

ROZWÓJ PARLAMENTARYZMU W DOBIE JAGIELLONÓW Podstawowym problemem Europy w dobie renesansu była centralizacja państw i scalanie rozproszonego terytorium państwowego. Owe procesy kształtowały się drogą formowania władzy absolutnej lub zbliżonej do absolutyzmu. W Polsce i w niektórych innych państwach...

Pozytywizm - wybitni poeci

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295

Za Jana Kazimierza przewodził rodowi Billewiczów ze Żmudzi Herakliusz, do którego należały Wodokty, Lubicz...

Kultury germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

na Pomorzu kurczyły się. Krzyżacy kolejno tracili: Żmudź, ziemię dobrzyńską, Nową Marchię, wreszcie całe...

Polak i katolik

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

, Lubelszczyźnie i na Żmudzi. Nigdy nie miała większego wpływu na ludność wiejską; wyjątkiem byli tylko mieszkańcy...