Żmudź

Unia Polski z Litwą - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

); wprowadzono na Litwie urzędy wojewodów i kasztelanów zachwiana po odzyskaniu Żmudzi przez Litwę po śmierci...

Unia w Krewie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1540

. Tak więc znów wszedł w kontakty z krzyżakami i oddał im nawet Żmudź. Niestety jego plany nie powiodły się, gdyż poniósł...

Trybunał Litewski, Koronny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

po 1569r liczyła 23 powiaty, poza Żmudzią. Żmudź uzyskała prawo zorg. odrębnego sądu ale nie skorzystała...

Józef Piłsudski -opracowanie 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

”- teren bagienny; na Żmudzi uczesniczył w powstaniu styczniowym, ze Żmudzi przeniósł się do Zułowa, ożenił...

Kultury germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Krzyżacki + Zakon Kawalerów Mieczowych. Estonia (Kurlandia), Łotwa, Żmudź - XIV-XV wiek. Żmudź należała do p...

Bitwa pod Grunwaldem - Krzyżacy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2821

jednak ze Żmudzi, która odzielała ich od Inflant, gdzie również mieli znaczne posiadłości. Przez cały czas...

Wykład - średniowiecze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

objęta Żmudź; chrześcijaństwo w dwu swoich wielkich odmianach wschodniej i zachodniej objęło...