Żelazna kurtyna - strona 8

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

, jakie nastąpiły wraz z upadkiem żelaznej kurtyny, NZ zdecydowane były reagować (przypadek b. Jugosławii...

Nauka o państwie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

Żelaznej Kurtyny. Po 1989 ponownie utworzono wspólny, głęboko uniwersalny język, który jest dobrem wspólnym...

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

w Zurychu do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, żelazna kurtyna, integracja jest działaniem...

Bezrobocie - patologie społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

i jakościowo wobec zachodniej, upadek muru berlińskiego stał się jednocześnie rozdarciem symbolicznej „żelaznej...

Uniwersalizm systemu Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1386

– słowiańszczyzna zachodnia, pańśtwa po upadku żelaznej kurtyny, które nie należały do ZSRR Europa Środkowo...