Źródła prawa pracy - strona 2

Źródła prawa prac

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Herbert Maciaszczyk
  • Prawo urzędnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

Źródła prawa pracy c.d. Układy zbiorowe pracy 1994 - możliwe stało się w Polsce zawierania układów...