Świadek koronny - strona 6

note /search

Pytanie z odp. 7

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

ważniej­szych tego samego sprawcy. 2.Świadek koronny - umarza się postępowa­nie przeciwko sprawcy przestępstwa...

Historia państwa i prawa - testy 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

: a) sędzia śledczy b) świadek koronny c) sąd 49.Światopogląd prawniczy to idea: a) doskonałego ustawodawstwa...

Przepadek przedmiotów - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

zastosować. Dotyczy ona, tzw. „małego świadka koronnego” - art. 36 par. 3: Sąd stosuje nadzwyczajne...

Skrypt - źródła i normy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, póz. 109 ze zm.); 6) ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn...

Prawo karno-skarbowe-skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2212

. małego świadka koronnego. PRZESŁANKI: - nieusprawiedliwiony błąd, - poczytalność ograniczona, - wpłacono...

Kpk 2009/2010

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

w kpk - ustawa o świadku koronnym 25.06.1997 - kpk, przepisy wprowadzające kpk, - kkw (IV stadium...

Prawo Karne Materialne - wykłady

 • Prawo karne materialne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2436

Ma 44 strony. Obejmuje takie zagadnienia jak: definicja i podział prawa karnego, źródła i funkcje prawa karnego, kary, definicja i podział przestępstw, przedawnienie. PRAWO KARNE MATERIALNE 1. DEFINICJA I PODZIAŁ PRAWA KARNEGO 2. ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO 3. FUNKCJE PRAWA KARNEGO 4. OBOWIĄZYWANIE USTAW...

Proces Karny, zarys systemu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 3976

Stanisław Waltoś PROCES KARNY Zarys systemu Wydanie piąte zmienione 10DDE30737 Warszawa 2001 Wydawnictwa Prawnicze PWN 791671 Stan prawny na dzień l października 2000 roku. KKP Projekt okładki i stron tytułowych Anna Gogolewska Ilustracje Szymon Kobyliński Schematy na okładkach Andrze...