Historia państwa i prawa - testy 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 4 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 4 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 4 - strona 3

Fragment notatki:

23.Monokameralizm przewidywała konstytucja w Hiszpanii z roku:
a) 1812
b) 1834
c) 1868
24.Parlament Belgii według konstytucji z 1831 r. składał się z:
a) Izby Deputowanych
b) Izby Reprezentantów
c) Senatu
25.Sprawy cywilne według reformy z 1790 r. rozpoznawały we Francji:
a) sądy pokoju
b) sądy policji poprawczej
c) trybunały dystryktu
26.Od 1802 r. Senat Rządzący w Rosji:
a) zajmował się kontrolą administracji
b) pełnił funkcje sądu kasacyjnego
c) był sądem najwyższym w państwie
27.Sądownictwo administracyjne w Prusach było:
a) 1-instancyjne
b) 2-instancyjne
c) 3-instancyjne
28.W III Republice Francuskiej prezydent:
a) posiadał inicjatywę ustawodawczą
b) dysponował wetem zawieszającym
c) ponosił odpowiedzialność konstytucjną wyłącznie za zdradę państwa
29.Senat w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej:
a) powoływany jest na kadencję 6-letnią
b) posiada prawo wykładni konstytucji
c) sprawuje funkcje kontrolne w stosunku do prezydenta
30.Prezydent w Republice Weimarskiej mógł:
a) poddać ustawę pod referendum ludowe
b) zostać złożony z urzędu w drodze referendum
c) wydawać rozporządzenia zmieniające konstytucję
31.Fontes iuris cognoscendi to źródła prawa w znaczeniu:
a) materialnym
b) formalnym
c) poznawczym
32.Pierwszy spis obowiązujący zarówno Wizygotów, jak i Rzymian, wydano w roku:
a) 475
b) 506
c) 654
33.Subiednik wydano (opracowano) w Rosji w roku:
a) 1497
b) 1550
c) 1589
34.Konstytucję Królestwa Sycylii z 1231 r.:
a) zwano księgą praw cesarskich
b) opublikowano w języku greckim
c) składała się z trzech ksiąg
35.Ortyle to wyroki:
a) sądów miast filialnych
b) ławy miejskiej Magdeburga w sprawach wątpliwych
c) sądu królewskiego
36.Źródła prawa morskiego w średniowieczu to:
a) zwoje olerońskie
b) prawo wisbijskie
c) tablice z Amalfi
37.Glosatorzy objaśniali i opracowywali prawo rzymskie w formie:
a) glos
b) kazusów
c) sum
38.Przyczyną wyłączającą lub ograniczającą odpowiedzialność karną był(a):
a) samopomoc
b) afekt
c) brak winy
39.Kara kompozycyjna składała się z okupu na rzecz:


(…)

…. do kar dręczących zaliczył karę:
a) śmierci
b) deportacji
c) pozbawienia praw obywatelskich
60. Prawo karne materialne i procesowe unormowano łącznie w:
a) Terezjanie
b) Józefinie
c) Franciszkanie
TEST NO.2
1.Stroną w procesie był:
a) pełnoprawny obywatel
b) niepełnoprawny obywatel - nie posiadający zdolności procesowej np. kobiety, nieletni
c) niewolnik
2.Karę pozbawienia wolności stosowano w starożytności w:
a) panstwie staro-babilońskim
b) Persji
c) Grecji
3.Czym jest Remedial:
a) ustawa zmieniająca prawo
b) ustawa karna
c) ustawa unifikująca prawo
4.W Portugalii obowiązywało prawo:
a) Kastylii
b) kataloński
c) kanoniczne
5.Jakie plemiona germańskie stostowały system kwaterunkowy?:
a) Longobardowie i Wandalowie
b) Wizygoci i Ostrogoci
c) Burgundowie i Sasi
6.Lex Salicae wydał:
a) Chlodwig 508-511…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz