Świadectwo szkolne - strona 2

Unia Europejska - za i przeciw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki w dowolnym...

Poradnictwo

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792

: życiorys ankietę personalną świadectwo szkolne opinie z poprzedniego miejsca pracy inwentarz biograficzny...

Pogotowie opiekuńcze - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2667

) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień; 5) kwestionariusz aktualnego...

Metodyka pracy resocjolizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1841

, zasadniczej zawodowej a nawet średniej, świadectw szkolnych lub dyplomów szkolenia zawodowego...

Ustawa o systemie oświaty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

©Kancelaria Sejmu s. 1/72 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Cz...

Dydaktyka w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Dydaktyka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2765

porównywaniu ocen i świadectw szkolnych; 3) umożliwiać ponadprzedmiotową realizację treści programowych...

Rekrutacja (36 stron)

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4599

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie zasobami ludzkimi, krótki rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi. pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi, miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, źródła naboru , rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, rekrutacja wewnętrzna, rekr...

Rekrutacja - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

REKRUTACJA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I Zarządzanie zasobami ludzkimi Krótki rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie zarządzani a zasobami ludzkimi 5 Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 13 ROZDZIAŁ II Rekrutacja 1. Źródła naboru 16 2 Rekrutacja wewnętrzna i zewn...