Świadectwo depozytowe - strona 11

Egzamin wstępny UEK Kraków FINANSE - materiały

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Finanse
Pobrań: 6531
Wyświetleń: 17717

in. zagadnienia takie jak: etymologia pojęcia finanse, współczesne rozumienie finansów, finanse w ujęciu podmiotowym, istota zjawisk finansowych, system finansowy, kryzys finansowy, kategorie finansowe, system bankowy w gospodarce rynkowej, bank centralny i polityka pieniężna, banki komercyjne, ryne...

Rynki Finansowe Ragan

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Janusz Raganiewicz
  • Rynki finansowe
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 2702

świadectwo depozytowe, aby brać udział w posiedzeniu. Wystawiane jest przez instytucję maklerską gdzie mamy...

Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach ...

  • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
  • dr Edyta Rutkowska
  • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2835

[pi[pi  c] c]0   Spyra Marcin komentarz LEX/el. 2002 Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.126.1070). Stan prawny: 2002.08.09   Art. 1. Art. 1. pkt. 2. "Szczególny" nadzór nad działalnoś...