Świadczenia rodzinne - strona 2

Międzynarodowa Organizacja Pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1183

- opieki lekarskiej - 5 - świadczeń na starość - 7 - świadczeń rodzinnych - 8 - świadczeń macierzyńskich...

Fundusz alimentacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

go dodatkiem do zasiłku rodzinnego (ustawa o świadczeniach rodzinnych, przyjęta przez Sejm w listopadzie 2003...

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń pieniężnych...

Dowody nienazwane - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych), -dowody...

Zabezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1022

się w nich również świadczenia rodzinne, które do 1995 roku były częścią ubezp. społ. , obecna regulacja z 2004 r. zalicza...

PINOP 2- zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

(np. świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki...