Świadczenia rodzinne - strona 3

Zakres ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu...

Płatnik składek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1568

pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, z) podmiot, który wypłaca świadczenie...

PINOP 27b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych; dla pozostałych osób ubezpieczających się dobrowolnie...

Płatnik - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Łaga
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, z) podmiot, który wypłaca świadczenie...

Idea zabezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

z tytułu bezrobocia, świadczenia rodzinne. Ważnym elementem dotyczącym przeciwdziałania zagrożeniom...