Środki zapobiegawcze - strona 16

Wstępna kontrola aktu oskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

- innych środkach zapobiegawczych w razie potrzeby - wydania wyroku nakazowego Inne przypadki okreśłone w ustawie...

Zatrzymanie-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

środka zapobiegawczego. Przesłanki: a. co najmniej uzasadnione przypuszczenia popełnienia przestępstwa...

Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze” -Większy stopień zapobiegliwości niż w przypadku zasady...

Prezentacja wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

; • informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach...

Przeciwdziałanie poważnym awariom

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

awarii przemysłowej; •informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych...

Pożary podziemne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1120

, a nawet tragicznych. Ogólnie środki zapobiegawcze przeciwpożarowe można podzielić na środki techniczne, technologiczne...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

się od udzielania pomocy państwu, przeciwko któremu ONZ zastosowała środki zapobiegawcze lub środki przymusu...

Pytania na egzamin z hydrauliki

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Łucjan Rodzik
 • Hydraulika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2751

. Wód podziemnych: - środki zapobiegawcze – środki legislacyjne – przepisy odnoszące się do wód...

Rozpiętość wynagrodzeń

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

poinformowania kierownictwa można byłoby zastosować środki zapobiegawcze, które wpłynęłyby na sposób zarządzania...