Zatrzymanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatrzymanie-opracowanie - strona 1 Zatrzymanie-opracowanie - strona 2 Zatrzymanie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZATRZYMANIE Zatrzymanie - krótkotrwałe pozbawienie wolności osoby, co do której istnieje co najmniej uzasadnione przypuszczenie, iż popełniła przestępstwo, albo która mimo obowiązku nie stawia się na wezwanie organu procesowego. Zasada: każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą ( Art. 41 ust .1 K. ). Wyjątek : pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Pozbawienie wolności może się odbyć a. na podstawie wyroku sądowego b. nie na podstawie wyroku sądowego Zasada: niedopuszczalne ( Neminem captivabimus nisi iure victum ) Wyjątek: - zatrzymanie, - tymczasowe aresztowanie, - aresztowanie Rodzaje zatrzymań I. Zatrzymanie procesowe 1. Ujęcie ( zatrzymanie niewłaściwe ) ( Art. 243 ) Przesłanki Zaostrzone w stosunku do zatrzymania policyjnego a. oczywistość popełnienia przestępstwa- fakt jego popełnienia graniczy z pewnością b. przesłanka miejsca- musi mieć to miejsce - na gorącym uczynku przestępstwa lub - w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa Pościg o charakterze ciągłym, rozpoczęty natychmiast po dokonaniu lub usiłowaniu dokonania czynu zabronionego. Może być wykonywany nawet przez kilka dni, byleby był bezpośredni. c. zachodzi obawa: i. ucieczki tej osoby ii. późniejszego braku możliwości ustalenia jej tożsamości. Podmiot uprawniony do zastosowania Każdy Taką osobą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji ( Art. 243 §2 ). W przeciwnym wypadku można narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa pozbawienia wolności ( Art. 189 kk ). Podmiot zatrzymany Złapany na gorącym uczynku przestępstwa. Zakres uznaniowy Fakultatywne Termin Nie jest ujęty w sposób bezwzględny. Ma się zamknąć w granicach potrzebnych do oddania sprawcy w ręce Policji ( niezwłocznie ). Może się wszakże zdarzyć, że niezwłoczne przekazanie osoby ujętej nie jest możliwe, np. ze względu na powódź, zerwanie jedynego mostu i wtedy będzie ono trwało nawet dłużej niż 48 godzin, dopuszczalnych dla zatrzymania właściwego. Zaskarżalność Nie, natomiast osoba zatrzymana może, jeśli ma wątpliwości co do zasadności - zawiadomić o popełnieniu przestępstwa z Art. 189 lub 191 kk, - dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie Art. 415 kc ( w zw. z Art. 445 kc ). 2. Zatrzymanie policyjne ( Art. 244 )

(…)

… tożsamości- rysopis
iii. dzień, godzinę zatrzymania
Ma to bardzo duże znaczenie- bo od tego momentu liczyć się będzie termin zatrzymania.
iv. miejsce zatrzymania
v. przyczynę zatrzymania z podaniem, o jakie przestępstwo się zatrzymanego podejrzewa
vi. złożone przez zatrzymanego oświadczenia
vii. wzmianka o udzieleniu mu informacji o przysługujących prawach
b. niezwłocznie po zatrzymaniu osoby podejrzanej należy ( Art. 244 §4 :
i. przystąpić do zebranie niezbędnych danych
ii. zawiadomić prokuratora
iii. wystąpić z wnioskiem do prokuratora w sprawie skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie, jeśli istnieją przesłanki
3. Zatrzymanie w celu przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej ( Art. 247 )
Przesłanki
a. określone faza postępowania- tylko w postępowaniu przygotowawczym
b. konieczność doprowadzenia wskazanej w przepisie osoby
Podmiot uprawniony
a. prokurator
b. właściwe organy wojskowe ( Art. 247 §3 )
- zarządzenie dotyczy zatrzymania żołnierza w czynnej służbie wojskowej.
Forma
Postanowienie
Podmiot zatrzymany
a. osoba podejrzana
Zakres uznaniowy
Fakultatywne
Zaskarżalność
Tak jak w pkt 2)
4. Zatrzymanie w celu przymusowego sprowadzenia oskarżonego ( podejrzanego ) ( Art. 75 §2…
…. przesłanka negatywna- tej samej osoby podejrzanej nie zatrzymano już wcześniej na podstawie tych samych faktów lub dowodów ( Art. 248 §3 )
Podmiot uprawniony do zastosowania
a. Policja b. inne organy- Art. 312 Podmiot zatrzymany
Osoba podejrzana
Zakres uznaniowy
Obligatoryjne
Termin
← Art. 41 ust. 3 K.
Zasada: 48 godzin od chwili zatrzymania Wyjątek: 24 godziny od przekazania go dyspozycji sądu wraz…
… z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, jeśli nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania wraz z przedstawionymi zarzutami.
Maksymalnie zatrzymanie może więc trwać 72 godziny. Jeśli jednak zatrzymany zostanie przekazany do dyspozycji sądu po upływie 10 godzin od momentu zatrzymania, to 24 godzinny termin zaczyna bieg już od momentu przekazania…
… przez daną osobę
Przypuszczenie- a więc wymaganie dużo mniejsze niż gdy ustawa żąda uzasadnionego podejrzenia ( Art. 303 )
b. zachodzi obawa:
i. ucieczki tej osoby ( np. próba ucieczki )
ii. ukrycia się tej osoby
iii. zatarcia śladów przestępstwa ( np. ukrycie przedmiotów pochodzących z przestępstwa, usunięcie odcisków linii papilarnych ).
iv. późniejszego braku możliwości ustalenia jej tożsamości
c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz