Karnoprocesowe skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu procesowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karnoprocesowe skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu procesowego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw karnoprocesowe skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu procesowego. Skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu procesowego określa art. 75 §2 kpk. mówiąc, iż w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego(podejrzanego) można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej może zarządzić prokurator lub sąd.
Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu . W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności ,legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania. Zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania ,który również niezwłocznie je rozpoznaje. W przypadku bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego zawiadamiając o tym prokuratora i organ przełożony nad organem który dokonał zatrzymania.


(…)


Przedstaw karnoprocesowe skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu procesowego.
Skutki niestawiennictwa podejrzanego na wezwanie organu procesowego określa art. 75 §2 kpk. mówiąc, iż w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego(podejrzanego) można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej może zarządzić prokurator…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz