Środki zapobiegawcze - strona 15

Wykład - prawoznastwo - KPK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2006-10-12          USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r.    Kodeks postępowania karnego      DZIAŁ I  Przepisy wstępne      Art. 1.   Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według  przepisów niniejszego kodeksu.    Art. 2.  § 1. Przepisy nin...

ONZ

Pobrań: 525
Wyświetleń: 1666

się od udzielania pomocy państwu, przeciwko któremu ONZ zastosowała środki zapobiegawcze lub środki przymusu...

Prawo w ochronie środowiska - test

  • Politechnika Gdańska
  • mgr Krystyna Klenowska
  • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064

, ma obowiązek kierując się przezornością podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze b) ten, kto podejmuje...

Charakterystyka NATO i ONZ

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Marek Madej
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4186

. Artykuł 50: Jeżeli Rada Bezpieczeństwa podejmie w stosunku do jakiegokolwiek państwa środki zapobiegawcze...