Średniki - strona 3

Informatyka - Kolokwium próbne 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

średnikami. 3 RAZEM : 20 Przy obliczaniu całki należy założyć początkową liczbę podprzedziałów n = 2, błąd...

Konfiguracja serwera DHCP

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

domeny (umieszczając ją w cudzysłowach i zakańczając średnikiem) – option domain „internetem.pl”; Poniżej...

Matematyka - symbole matematyczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Skrodzka
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3346

   (elementy oddzielane przecinkami lub średnikami) zbiór (złożony z) elementów   takich, że  krotka, ciąg...

Blachy fałdowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

. Dzięki dodatkowym prze-tłoczeniom tworzą się quasi-żebra średników i półek, co znacznie zwiększa no­śność...

Excel - formuły i funkcje - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

włącznie (B5:B15) ; średnik - operator składania, łączący wiele odwołań w jedno odwołanie (SUMA(B5:B15;D5...

Instrukcje sterujące - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

) Jeżeli teraz wyrażenie zakończymy znakiem średnika, wówczas stanie się ono równoważne instrukcji. Czyli instrukcjami...

Wykład 4

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

. Całość zakończona jest średnikiem. Po nagłówku procedury występuje ciało procedury1. Jego struktura...