Instrukcje sterujące - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrukcje sterujące - omówienie - strona 1 Instrukcje sterujące - omówienie - strona 2 Instrukcje sterujące - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Materiały dodatkowe – Wprowadzenie do języka C - instrukcje sterujące w języku C      1   Wprowadzenie do języka C    Instrukcje sterujące       W dalszej części w opisie składni będziemy używać skrótów takich jak  wyr  (wyrażenie) oraz  instr   (instrukcja). Przykładami  wyrażeń mogą być:    x=x+5    printf („wynik %d”,x)    Jeżeli teraz wyrażenie zakończymy znakiem średnika, wówczas stanie się ono równoważne instrukcji. Czyli instrukcjami  mogą być:    x=x+5;    printf („wynik %d”,x);    Oznacza to, że używany w opisie składni skrót  instr  zawiera już średnik. Instrukcja może być prosta taka jak właśnie x=x+5;   czy też printf („wynik %d”,x); ale może być też złożona – składająca się z wielu instrukcji prostych ujętych w nawiasy  klamrowe. Czyli:    {   x=x+5;   printf („wynik %d”,x);  }    składniowo równoważne jest pojedynczej instrukcji (zapis  instr ).    Instrukcje warunkowe    Na poniższym rysunku przedstawiono składnię użycia instrukcji warunkowej oraz schemat blokowy działania (algorytm) tej  instrukcji.      if (wyr) instr1 else instr2 instr wyr = 0 ? instr1 wyr = 0 ? instr2 T N T N if (wyr) instr         Zwróćmy uwagę na to, że zapis  if(wyr) instr  jest równoważny if(wyr!=0) instr . Operator != oznacza „różny od”.  Podobnie zapis if(!wyr) instr  jest równoważny if(wyr==0) instr . Operator = = jest operatorem porównania  „równy”. W praktyce bardzo często korzysta się z tego typu równoważnych zapisów.                   Materiały dodatkowe – Wprowadzenie do języka C - instrukcje sterujące w języku C      2     Konstrukcja  else-if     wyr1 = 0 ? instr1 N T wyr2 = 0 ? instr2 wyr_n = 0 ? Instr_n instr_n+1 ... N T N T ... if (wyr1) instr1 else if (wyr2) instr2 else … if (wyr_n) instr_n else instr_n+1     W przypadku tej konstrukcji spełnienie któregokolwiek z warunków powoduje wykonanie związanej z tym warunkiem  instrukcji i zakończenie działania całej sekwencji. Warunki sprawdzane są w kolejności w jakiej zostały zapisane. Jeżeli żaden  z warunków nie zostanie spełniony wówczas wykona się instrukcji występująca po ostatniej klauzuli  else .    Materiały dodatkowe – Wprowadzenie do języka C - instrukcje sterujące w języku C      3   Instrukcja  switch    Instrukcja ta służy do dokonywania wielowariantowych wyborów. Wyrażenie w instrukcji  switch  (musi to być wyrażenie  całkowite – czyli typ danych taki jak  int, chat, usigned, long, short ) porównywane jest z każdym z wyrażeń stałych (wartość  wyrażenia musi być znana na etapie kompilacji kodu) po instrukcji 

(…)

… się instrukcja po tej instrukcji case, ale także – jeżeli nie zastosowano słowa kluczowego break – każda następna
instrukcja po kolejnych instrukcjach case. Jeżeli w żadnym z przypadków wyrażenia nie będą równe wówczas wykona się
instrukcja po słowie kluczowym default. Opis składni i schemat działania instrukcji switch przedstawia poniższy rysunek.
Instrukcja break nie jest obowiązkowa.
switch (wyr)
{ case wyr1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz