Średnia ważona - strona 50

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

złotowych udzielanych lub przyjętych w terminie overnight i jest obliczana przez NBP jako stawka średnia...

Bierne operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

kredytowej. Oblicz się metodą średniej ważonej przeciętny koszt pozyskania pieniądza, a następnie porównuje...

Metody spporządzania świadectw

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agata Szady
 • Metodyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

, że instalacja pracuje bez przerw b) przyjąć średnią ważoną temperaturę pomieszczeń z okresu ogrzewania i przerw...

Biznes plan jako warunek sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3073

Biznes plan jako warunek sprawnego zarządzania przedsiębiorstwemWstęp I. Geneza Biznes Planu 1.1 Planowanie i Biznes Plan 1.2 Podstawowe części Biznes Planu 1.3 Cel opracowania Biznes Planu 1.4 Kiedy opracowujemy Biznes Plan 1.5 Funkcje zewnętrzne 1.6 Funkcje wewnętrzne II. Rola biznes planu w dz...

Instrumenty finansowe i pochodne

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1806

. Ze wzoru (1) wynika, że wariancja akcji jest to średnia ważona z kwadratów odchyleń możliwych stóp zwrotu...

Makroekonomia - wszystko na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2310

Podzielone są na 3 pliki - omawiający m.in. zagadnienia dot. ustroju gospodarczego, popytu, inflacji, bezrobocia (15 stron) - omawiający pytania do egzaminu - ustrój gospodarczy, dochód narodowy, popyt pośredni i końcowy w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych, strumienie dochodów podmi...

Zagadnienia ogólne z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5194

kosztu kapitału odbywa się najczęściej za pomocą formuły zwanej WACC (średni ważony koszt kapitału...

Opracowane pytania.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2982

. biorąc pod uwagę kształtowanie się siły nabywczej walut wyróżniamy: ¦ kurs efektywny tj. kurs średni...