Średnia ważona - strona 24

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

na podpopulacje (ogólny wskaźnik ubóstwa powinien być możliwy do obliczenia jako średnia ważona ze wskaźników...

Wielkość próby badawczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

populacji wstępnej (pilotażowej) xi - wartość badanej cechy w próbie wstępnej - średnia ważona wartość...

Wycena towarów-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1232

można wyceniać następującymi metodami: Według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej...

Wielkość próby - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

populacji wstępnej (pilotażowej) xi - wartość badanej cechy w próbie wstępnej - średnia ważona wartość...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

będzie obliczona minimalna stopa zwrotu. Jest to średnia ważona ze stopy zwrotów otrzymanych przez wszystkie OFE...