Średnia ważona - strona 25

Ocena projektów inwestycyjnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Aneta Szóstek
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2702

to: średni ważony koszt kapitału użytego do sfinansowania projektu korygowany o stopę ryzyka związanego...

ZIK Jurkowska wykład cały

  • dr Aleksandra Jurkowska
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 5873

LTV (Loan to value) 6M WIBID - 1,0 pkt. LIBID-LIBOR EURIBOR (średnia ważona)- dla sfery euro...

Geodezja - zagadnienia ogólne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1841

otoczenia, jako średniej ważonej, przy czym wagi są proporcjonalne do wysokości punktów źródłowych 2...