Średnia geometryczna - strona 9

Rozkład empiryczny- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1694

tych jednostek względnych Średnia geometryczna: jest pierwiastkiem n-tego stopnia z iloczynu n wartości danej...

Opcje i instrumenty pochodne

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 7399

geometrycznej, wyceny można dokonać w oparciu o model Blacka-Scholesa. Wynika to z faktu, że średnia...