Średnia geometryczna - strona 10

SKALE EKWIWALENTNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

. skala ekwiwalentności jest średnią geometryczną ilorazu charakterystyk gospodarstw domowych ważoną...

Mikroekonomia 2

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

prosta średnia ważona średnia geometryczna Średnie pozycyjne: mediana ( wartość środkowa ) amplituda...

Wstęp do Informatyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

średniej arytmetycznej z ujemnych wartości i średniej geometrycznej z dodatnich wartości elementów tablicy...

Statystyka-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

jako średnią geometryczną indeksów łańcuchowych. WZÓR 51. Średniookresowe tempo zmian w badanych n okresach...

Statystyka opisowa - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2527

ni równa się N) x`i - środek i-tego przedziału klasowego średnia geometryczna stosujemy dla liczb...

Statystyka - materiały różne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4648

2,1%, marcu o 1,7%. Przeciętny wzrost cen to: - średnia geometryczna - 2,67%   Mediana podanego...

Pytania z egzaminu ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Wycinka
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2240

należy zastosować średnią geometryczną d) Średnią chronologiczną stosuje się m. in . Do obliczenia...