Średni błąd średniej

Geodezja - egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2898

. Wyprowadzić wzór na średni błąd średniej arytmetycznej 2. Obliczyć współrzędne punktu P, mając nawiązanie...

Zamiana miar kątowych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2534

pojedynczej obserwacji b) średni błąd średniej arytmetycznej c) względny średni błąd wielkości...

Ekonometria - wykłady, dr Jaworski

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Janusz Jaworski
  • Ekonometria
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3647

najmniejszym średnim błędem. średni kwadrat reszt METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW 1), 2), 3) 4) - wartości...

Geodezja - wykłady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Tadeusz Szczutko
  • Geodezja
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 9590

niwelacji trygonometrycznej ze średnim błędem . Średni błąd wyznaczenia położenia punktów osnowy II klasy...