Ślęża - strona 3

Ślązacy jako grupa etniczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

) lub góry Ślęży. Ślężanami określano plemię zachodniosłowiańskie z terenu dzisiejszego Dolnego Śląska...

Zlodowacenia na Ziemii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Geomorfologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

ze wszystkich stron przez lodowiec np. Ślęża. Do wystąpienia lodowców górskich niezbędne są: - warunki klimatyczne...

Rozwój rzeźby w III i IV rzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1932

(wyjątek Wyżyna Śląska)- próg sudecki (kotliny i doliny) - Ślęża (nunatak) - Brama Morawska - tworzenie...

Struktury tektoniczne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1708

Zachodnie i Wschodnie Blok przedsudecki: krainy geograficzne: Wzgórza Strzegomskie, Masyw Ślęży, równiny...

Wykład - skały magmowe

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1638

KłodzkoZłotostocki (Laski, Chwalisławice) Sobótka (Góra Ślęża), Masyw Sowiogórski, Masyw Nowej Rudy, gabro...

SUDETY

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2436

są: Kamienna, Kwisa (dopływy Bobru), Nysa Szalona (dopływ Kaczawy), Strzegomka (dopływ Bystrzycy), Ślęża...

GRASS - zajęcia 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Sylwester Janeczko
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260

współrzędne szczytu Ślęży. • Uzyskać informację o powierzchni terenu w zasięgu pola widzenia obserwatora...

Egzamin licencjacki (3)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kubik
 • Geografia usług
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1596

są wzgórza zbudowane z różnych typów skał. Masyw Ślęży budują: a) piaskowce, zlepieńce, granity, gnejsy, b...

Śląski w polityce Piastów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

się oni koło góry Ślęży, Kluczborka, Namysłowa, Brzegu i Nysy) - od których powstała nazwa całej dzielnicy...