Ścieki komunalne - strona 8

Zanieczyszczenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekobiochemia drobnoustrojów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

: Ścieki komunalne Odpady przemysłu rolno-spożywczego 2) Ksenobiotyki- przyspieszamy obieg pierwiastków...

Usuwanie odpadów stałych- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

% - przemysł 1,5% - gospodarstwa domowe (47,5% z tego to resztki żywności) 1% - osady po oczyszczaniu ścieków...

Zaopatrzenie w wodę

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

. ścieki komunalne, tj. zmieszane ścieki: z gospodarstw domowych, z obiektów komunalnych i usługowych...

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

odpadami Umowy międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska Krajowy program ścieków komunalnych Programy...

Skażenia żywności, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

śmieci Ścieki komunalne Składowiska odpadów przemysłowych Nawozy fosforowe i wapniowe Obornik Środki...