Ścieki komunalne - strona 10

Technologia wody i ściweków

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Nowicki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1652

-przemysłowej. Termin używany zamiennie z terminem ścieki komunalne. W systemie kanalizacji ogólnospławnej...

Wody i ścieki - pojęcia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Góral
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

i rolnictwo,33% Źródła zanieczyszczeń wód podziemnych: -ścieki komunalne i wysypiska śmieci Dane wody surowej...

Mikrobiologia wody i ścieków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

z oczyszczaniem ścieków komunalnych; oparte jest gł. na procesach mikrobiologicznych. Jeżeli chodzi o mikroflorę...

Amoniak w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

. Azotany(V) do wód naturalnych dostają się ze ścieków komunalnych i przemysłowych, z pól nawożonych...

Oznaczanie amoniaku w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

. Azotany(V) do wód naturalnych dostają się ze ścieków komunalnych i przemysłowych, z pól nawożonych...

Budżet gminy - pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

elektryczną i cieplną, wodociągów o zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków...

Odpowiedzi na pytania - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Czornik
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1085

, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk...