Łupek ilasty zastosowanie - strona 2

Złoża miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2226

, łupki ilaste, wapienie, dolomity. Rudy miedzi występują w formie pokładów ułożonych zgodnie ze skałami...

Przegląd skał

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1659

bezkierunkowej. Odmianą iłowca jest łupek ilasty. Łupek ilasty - to skonsolidowane iły, które pod wpływem...

Surowce ilaste - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

od cech jakościowych złoża oraz od późniejszego zastosowania surowce ilaste wykorzystuje się bezpośrednio...

Struktury tektoniczne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1708

- granitoidy Tatry Zachodnie- skały osadowe- piaskowce, zlepieńce, wapienie, margle, łupki ilasto- dolomitowe...

Metamorfizm - przeobrażenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

chemicznych. Metamorfizm ten ma charakter lokalny. Powstają łupki krystaliczne. metamorfizm regionalny...

Geologia złożowa - materiały

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4277

(Orłowice) k. Świeradowa Zdr. * łupki kwarcowo-serycytowe * zastosowanie: - posypka papowa uziarnienie 0,32...

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 672

Łupek ilasty – różnią większy % się od iłów większą domieszek spójności piaszczystych Gliny Margle – zaw...