Łupek ilasty skład mineralny - strona 4

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

osadowych ze wzgl. na sposób powstawania i skład mineralny: 1. Skały okruchowe - wietrzenie fizyczne różnych...

Zaburzenia tektoniczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1764

rozpuszczania chemicznego skał. Prowadzi do powstania jaskiń, zmiany struktury i składu mineralnego skał, zmian...

Podstawy nauk o Ziemi-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauk o Ziemi
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1974

, iłołupki, łupki ilaste 19. Jakie grupy wyróżnia się wśród skał okruchowych luźnych? Muły, Piaski (kwarcowe...

Geomorfologia - odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

,bazalt,dioryt,gabro, aplit,pegmatyt,laprofir,andezyt Metamorficzne:Gnejs,marmur,kwarcyt, łupki talkowe...

Struktura i tekstura - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

. Własności skał okruchowych: struktura, tekstura, skład mineralny powstają w wyniku procesów geologicznych...