Łajanie

Satyra i Fraszki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645

, gdy dobre-go sługę łaje”, nie kłóć się z kobietą („Krótki rozum, długie włosy…”), nie wierz kobiecie (kła...

Zobowiązania i spadki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

dopóki nie wykona świadczenia łajanie - dłużnik godził się z góry na takie umocnienie - łajano (bluzgano...

Forma i treść testamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

wierzyciel na koszt dłużnika łajanie - wśród rycerzy, w razie niewykonania świadczenia można było publicznie...

Prawo zobowiąza ń w prawie Rzymskim

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

mógł przebywać w gospodzie na koszt dłużnika do czasu spełnienia świadczenia -łajanie - wierzyciel mógł...

Mikołaj Sęp Sarzyński - erotyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 819

to kiedy, iż go miłowano, Wadziło? Komuż za miłość łajano? I mnie też nie to szkodzi, że miłuję, Ale iż taję miłość...