Ład przestrzenny - strona 5

Plan zagospodarowania przestrzennego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

z tych jednostek pelni rozne funkcje gospodarcze, posiada rozne rozmieszczenie ludności Aby uzyskać ład...

Cele planowania przestrzennego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1526

Cele planowania przestrzennego • • • • Racjonalne gospodarowanie przestrzenią Ład przestrzenny...

Planowanie przestrzenne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

w tych sprawach. W planowaniu przestrzennym uwzględnia się: - wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

zagospodarowania -ustalenie zasad ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego - ustalenie zasad ochrony środowiska...

Aspekty turystyki - ujęcie społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

w przestrzeni). Może mieć pozytywny i negatywny wpływ na ład przestrzenny. Relacja między turystyką, rekreacją...

Pojęcie partycypacji społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

. Czynny udział społeczności w procesie kształtowania ładu przestrzennego jest zagwarantowany przez szereg...

Zagadnienia z prawa budowlanego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

projektanta w procesie budowlanym Zasada ładu przestrzennego i wolności budowlanej Zasada ochrony własności...

Aspekty turystyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

w przestrzeni). Może mieć pozytywny i negatywny wpływ na ład przestrzenny. Relacja między turystyką, rekreacją...