Zadania samorządu terytorialnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania samorządu terytorialnego-opracowanie - strona 1 Zadania samorządu terytorialnego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zadania samorządu terytorialnego Zadania własne Są częściowo miejscowe a częściowo ponad miejscowe Zadania lokalne (miejscowe ) - związane z terenem i mieszkańcami jednej korporacji terenowej, który to teren nie jest podzielony pomiędzy dalsze. Zadania lokalno - integralne
Zadania lokalne zsumowane Zadania ponadlokalne - wykonują korporacje samorządowe, utworzone ze wspólnot lokalnych Zadania ponadgminne
Zadania uzupełniające
Zadania wyrównujące
Zadania wspólne
Podział zadań samorządu w Polsce Zadanie - to określony cel, który musi osiągnąć samorząd Kompetencja - to zespół praw i obowiązków organu, obejmujących prawne formy działania Zadania samorządu mają charakter publiczny
Własnymi zadaniami są zadania publiczne służące zaspokajaniu wspólnoty samorządowej
Zadania zlecone wynikają z potrzeb państwa
Nowe szczeble samorządu nie są wyposażone w uprawnienia nadrzędne i nadzorcze ani wobec siebie, ani wobec gmin
Możliwość zawierania porozumień pomiędzy gminami i powiatami w sprawie przekazania gminom do wykonania zadań i kompetencji należących do powiatu Zasada pomocniczości - podejmowanie decyzji powinno odbywać się na poziomie jak najbliższym mieszkańców wspólnoty, jeżeli jest to najskuteczniejsze na tym właśnie szczeblu. Zadania gminy - generalna klauzula kompetencyjna Zadania powiatu - wyliczone taksatywnie Zadania województwa - jako zadania regionu Gmina - do zadań własnych należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty 4 kategorie: Infrastruktura techniczna
Infrastruktura społeczna
Porządek i bezpieczeństwo
Ład przestrzenny i środowisko Zadania własne dzielą się na: obowiązkowe (porozumienie gmina/administracja rządowa) i dobrowolne (ustawy szczególne) Zadania zlecone - zadania należące do administracji rządowej, ale wykonywane przez organy samorządu terytorialnego. (administracja musi zapewnić kasę na wykonywanie ich) Powiat - tylko takie zadania które przekraczają możliwości gmin 5 kategorii: Ponadpodstawowa infrastruktura społeczna
Infrastruktura infrastruktura techniczna
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne
Działalność organizatorska zmierzająca do rozwiązywania lokalnych problemów (bezrobocie, osoby niepełnosprawne, ochrona § konsumentów) Może on zawierać z OAR porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu AR.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz