Aspekty turystyki - ujęcie społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aspekty turystyki - ujęcie społeczne - strona 1 Aspekty turystyki - ujęcie społeczne - strona 2

Fragment notatki:

Aspekty turystyki: Jako zjawisko psychologiczne
Jako ujęcie społeczne
Jako zjawisko kulturowe - kultura jest nośnikiem i przekazuje wartości kulturowe. Jako zjawisko ekonomiczne - przejawia się w gospodarczej działalności. Przygotowanie regionu do przyjęcia turystów.
Jako zjawisko przestrzenne - wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Dla potrzeb ruchu turystycznego robi się infrastrukturę turystyczną (zmiany w przestrzeni). Może mieć pozytywny i negatywny wpływ na ład przestrzenny. Relacja między turystyką, rekreacją i wypoczynkiem: Czas wolny - składają się na nie poniższe cechy.
Wypoczynek - czas nieprzeznaczony na zajęcia związane z pracą i obowiązkami domowymi. Czas, który wykorzystywany jest na regenerację sił. Może być bierny i czynny. Rekreacja - czynności podejmowane dla regeneracji sił. Uczestniczenie w różnych formach ruchu turystycznego. Dodatkową cechę rekreacji jest bezinteresowność i dobrowolność.
Turystyka - zajmuje znaczną część czasu wolnego i zajęć rekreacyjnych człowieka. Większość czynności turystycznych jest ograniczonych elementem przestrzennym i jest realizowana poza miejscem zamieszkania. Kryteria podziału turystyki: Kryterium motywacji
Z punktu widzenia podmiotu turystyki Motywacje: Motywacje fizyczne - turystyka wypoczynkowa, lecznicza, sportowa.
Motywacje psychiczne - turystyka nastawiona na wrażenia, przeżycia.
Motywy interpersonalne - turystyka rodzinna, klubowa.
Motywy kulturalne - turystyka oświatowa, kształcąca.
Motywy prestiżowe Cecha: Liczba uczestników
Wiek uczestników
Czas pobytu
Pora roku
Rodzaj zakwaterowania
Środek transportu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz