Zagospodarowanie turystyczne

note /search

Atrakcyjność turystyczna - badania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

Atrakcyjność turystyczna można rozumieć w trzech znaczeniach: Atrakcyjność określona przez różnego rodzaju klasyfikacje, kategoryzacje. Atrakcyjność wynikająca z przyjęcia określonej techniki oceniania. Atrakcyjność w wyniku sub...

Cykl ewolucji miejscowości turystycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4158

Koncepcja cyklu ewolucji miejscowości turystycznej - opiera się na założeniu, że obszary turystyczne ulegają ciągłej dynamice i zmianom na skutek działania czynników, takich jak: preferencje i potrzeby turystów, stopniowe pogarszanie i zastępowanie jednych przedsiębiorstw i urządzeń innymi oraz prz...

Szlaki turystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1526

SZLAKI TURYSTYCZNE Szlak - trasa, której przebieg został oznaczony w terenie za pomocą zunifikowanych (zestandaryzowanych) znaków barwnych, służących turystom do orientacji i prawidłowego wyboru kierunku wędrowania Wyznacza je Główny Zarząd PTTK Czerwony, żółty, zielony, niebieski, czarny Z 1,2,...

Ścieżki dydaktyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Ścieżki dydaktyczne - szczególny rodzaj tras, przeznaczone do aktywnego wypoczynku, cel -- spacer po lesie + określony program dydaktyczny Etapy urządzania ścieżki: Wybór obszaru leśnego Obszar powinien być urozmaicony pod względem prz...

Turystyka alternatywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

Turystyka alternatywna - formy turystyki w minimalnym stopniu integrujące w środowisko przyrodnicze zapewniające odpowiedni kontakt z naturą i społecznością lokalną, a także przeciwstawiające się turystyce masowej i komercyjnej. Inn...

Zagospodarowanie lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

Zagospodarowanie lasu Obiekty przeznaczone dla turystyki pobytowej Ośrodek turystyczno- wypoczynkowy - obejmuje obszar lasu wraz z infrastrukturą noclegową i gastronomiczną o charakterze trwałym, a także innymi urządzeniami turystyczno- wypoczynkowymi. Jest ujęty w p.z.p. Teren wypoczynkowy - to ob...

Aspekty turystyki - ujęcie społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330

Aspekty turystyki: Jako zjawisko psychologiczne Jako ujęcie społeczne Jako zjawisko kulturowe - kultura jest nośnikiem i przekazuje wartości kulturowe. Jako zjawisko ekonomiczne - przejawia się w gospodarczej działalności. Przygotowanie regionu do przyjęcia turystów. Jako zjawisko przestrzenne -...

Turystyka alternatywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Turystyka alternatywna - formy turystyki w minimalnym stopniu integrujące w środowisko przyrodnicze zapewniające odpowiedni kontakt z naturą i społecznością lokalną, a także przeciwstawiające się turystyce masowej i komercyjnej. Inn...

Zagospodarowanie lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

Zagospodarowanie lasu Obiekty przeznaczone dla turystyki pobytowej Ośrodek turystyczno- wypoczynkowy - obejmuje obszar lasu wraz z infrastrukturą noclegową i gastronomiczną o charakterze trwałym, a także innymi urządzeniami turystyczno- wypoczynkowymi. Jest ujęty w p.z.p. Teren wypoczynkowy - to ob...

Aspekty turystyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Aspekty turystyki: Jako zjawisko psychologiczne Jako ujęcie społeczne Jako zjawisko kulturowe - kultura jest nośnikiem i przekazuje wartości kulturowe. Jako zjawisko ekonomiczne - przejawia się w gospodarczej działalności. Przygotowanie regionu do przyjęcia turystów. Jako zjawisko przestrzenne -...