Ład przestrzenny - strona 18

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

i bezpieczeństwo publiczne; ład przestrzenny i ekologiczny (plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarka...

Materiały z Finansów lokalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2170

, zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zadania z zakresu ładu przestrzennego...

Prawo budowlane wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1736

ich zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 2...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 7637

- ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja publiczna, kultura ( w tym fizyczna) sprawy ładu przestrzennego...

Finanse publiczne samorządowe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Barwacz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2758

 zadania własne gmin: gospodarka terenowa i ład przestrzenny, ochrona środowiska, wodociągi...