Drożdże – zastosowanie w procesach biotechnologicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drożdże – zastosowanie w procesach biotechnologicznych - strona 1 Drożdże – zastosowanie w procesach biotechnologicznych - strona 2 Drożdże – zastosowanie w procesach biotechnologicznych - strona 3

Fragment notatki:

2012-01-13
Dro d e – zastosowanie
w procesach
biotechnologicznych
Wykład 26
Drożdże - pod względem wykorzystania
w przemyśle dzieli się na:
drożdże gorzelnicze
drożdże browarnicze
drożdże piekarskie
drożdże winiarskie
drożdże paszowe
1
2012-01-13
Gatunki dro d y wykorzystywane
w biotechnologii mają zdolność do wzrostu
w warunkach tlenowych i beztlenowych
C
Proces oddychania dro d y
C6H12O6 + 6O2
6 CO2 + 6 H2O +
38 ATP
Proces fermentacji etanolowej
prowadzonej przez dro d e
C6H12O6
2 CO2 + 2CH3CH2OH +
2 ATP
2
2012-01-13
Bilans materiałowy metabolizmu glukozy
w tlenowej i beztlenowej hodowli S. cerevisiae
Dro d e wymagają dla wzrostu:
wody,
źródła węgla i azotu,
innych makroelementów, takich jak
fosfor i magnez,
mikroelementów
witamin i innych substancji
wzrostowych
3
2012-01-13
Dro d e – chemoorganotrofy
Wymagają do wzrostu organicznych
źródeł węgla
Najłatwiej są przyswajane przez drożdze
cukry (monosacharydy: D-glukoza,
DD-fruktoza, D-mannoza; disacharydy:
Dsacharoza, laktoza; trisacharydy: rafinoza
oraz niektóre polisacharydy: skrobia
rozpuszczalna, pektyna).
Są one metabolizowane zarówno na drodze
tlenowej asymilacji jak i poprzez
fermentację
Źródłem węgla dla dro d y
mogą być równie :
Alkohole: metanol, etanol,
etanodiol, glicerol,
Poliole: rybitol, arabitol, glucitol,
galakcitol, erytritol,
Wybrane kwasy organiczne
4
2012-01-13
Niektóre gatunki dro d y są zdolne do
wykorzystywania
niekonwencjonalnych źródeł węgla
Drożdże z rodzaju Trichosporon – degradują
hydroksyetylocelulozę
Gatunki Debaryomyces rozkładają kwas
D-glukuronowy i D-galakturonowy oraz
Dn-alkany
Gatunki drożdży Aureobasidium
wykorzystują celulozę, skrobię, pektyny,
ksylany i ligninę pochodzenia drzewnego
Drożdże z rodzaju Candida metabolizują
D-ksylozę, L-arabinozę, D-arabinozę,
LDL-sorbozę, celulozę, trehalozę.
Źródłem azotu w hodowli
dro d y są najczęściej:
Siarczan amonu.
Składniki organiczne wchodzące
w skład peptonów, ekstraktu drożdżowego,
czy brzeczki.
Fosforan amonu, który ma dobre
amonu,
właściwości buforujące, a ponadto może być
źródłem fosforu dla drożdży.
Aminokwasy (różne gatunki drożdży
wykorzystują rozmaite aminokwasy).
5
2012-01-13
Źródłem fosforu w po ywkach
do hodowli dro d y są:
KH2PO4 – ze względu na właściwości
buforujące.
K2HPO4 - gdy niezbędne jest
utrzymywanie w trakcie hodowli niskiego
pH środowiska.
Czasami do pożywki wprowadza się obie
ww. sole w różnych proporcjach.
Fosforan amonowy – wprowadza się go
do pożywek o małej zawartości azotu
amonowego.
Wystarczającym źródłem magnezu
i wapnia w po ywkach do hodowli
dro d y jest zwykle woda wodociągowa.
Jony magnezu są niezbędne do działania
wielu enzymów aktywnych w procesach
metabolicznych, np. fosfataz.
Jony wapnia w środowisku obojętnym
powodują obni enie napięcia
powierzchniowego po ywki.
6
2012-01-13
Wiele gatunków dro d y wymaga dla
wzrostu obecności witamin z grupy B.
Najbardziej istotnymi witaminami dla
wzrostu dro d y są: kwas pantotenowy,
biotyna, mezoinozytol, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz