mikrobiologia, Ćwiczenie 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikrobiologia, Ćwiczenie 6 - strona 1 mikrobiologia, Ćwiczenie 6 - strona 2 mikrobiologia, Ćwiczenie 6 - strona 3

Fragment notatki:


Mikrobiologia  ywności – II rok Towaroznawstwo    Copyright @ 2009 – Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, UR Kraków    1  Ć wiczenie 6  Systematyka Dro d y  Królestwo:  Fungi   Podkrólestwo:  Dikarya  – grzyby wy sze  Typ:  Basidiomycota  (podstawczaki)   Typ:  Ascomycota   – workowce   Podtyp:  Saccharomycotina   Klasa:  Saccharomycetes   Rząd:  Saccharomycetales   Rodzina:  Saccharomycetaceae  – dro d e szlachetne, rozmna ają się płciowo, wytwarzają w workach  od 2-4 kulistych zarodników,    oraz  sztuczna  jednostka  często  w  randze  typu  „ Deuteromycota ”  („anamorfic  fungi”)    –   g rzyby  niedoskonałe, anamorficzne     Workowce  ( Ascomycota )   –  wytwarzają  zarodniki  workowe  w  workach  ( ascum ).  Rozmna ają  się  generatywnie  przez  wytwarzanie  okrągłych  lub  owalnych  zarodników  wewnątrz  worka  (askospory)  oraz  wegetatywnie  przez   p ą czkowanie  wieloboczne .  Mogą  formować  grzybnię.  Z  wyjątkiem  Schizosaccharomyces  nie  wytwarzają  enzymu  ureazy.  Ściana  komórkowa  jest  3-warstwowa,  zbudowana  z  glukanu  i  mannanu.  Nie  wytwarzają  pigmentu.  Nale ą  tu  dro d e  fermentujące  i  nie  fermentujące sacharydów.     Rodzaj  Saccharomyces  - dro d e te dają na po ywkach płynnych osad opadający na dno, a na stałych  tworzą  białe  lub  kremowe  kolonie.  Do  tego  rodzaju  nale ą  gatunki   dro d y  szlachetnych ,  które  charakteryzuj ą   si ę   silnymi  wła ś ciwo ś ciami  fermentacyjnymi   –  w  warunkach  beztlenowych  rozkładają du e ilości cukru na alkohol, który nie jest przez nie zu ywany.     Saccharomyces cerevisiae  – mają komórki owalne lub kuliste, na podło ach płynnych pojedynczo lub  podwójnie. Fermentują i asymilują większość cukrów, mogą wykorzystywać etanol przy braku innego  źródła węgla w środowisku. U ywane są w przemyśle fermentacyjnym (dro d e gorzelnicze) oraz do  produkcji dro d y paszowych i spo ywczych (dro d e piekarskie).   Mikrobiologia  ywności – II rok Towaroznawstwo    Copyright @ 2009 – Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, UR Kraków    2      Saccharomyces  carlsbergensis  o  owalnych  komórkach,  od   S.  cerevisiae   odró nia  je  zdolność  do  fermentacji rafinozy . Stosowane są do produkcji piwa (dro d e piwowarskie).     Saccharomyces ellipsoideus  – dro d e winiarskie, od  S. cerevisiae  ró nią się nieco kształtem (bardziej 

(…)

…,
oraz sztuczna jednostka często w randze typu „Deuteromycota” („anamorfic fungi”) – grzyby
niedoskonałe, anamorficzne
Workowce (Ascomycota) – wytwarzają zarodniki workowe w workach (ascum). Rozmna ają się
generatywnie przez wytwarzanie okrągłych lub owalnych zarodników wewnątrz worka (askospory)
oraz wegetatywnie przez pączkowanie wieloboczne. Mogą formować grzybnię. Z wyjątkiem
Schizosaccharomyces…
…, u których nie zaobserwowano cyklu rozmna ania płciowego, nie będące
haploidalnymi przedstawicielami gatunków zarodnikujących. Nale ą tu m.in. takie rodzaje jak:
Cryptococcus, Torulopsis, Candida, Kloeckera, Rhodotorula.
Rodzaj Torulopsis – podobne do S. cerevisiae tylko mniejsze, rozwój przez pączkowanie, odporne na
wysokie stę enia soli i cukru. Występują w solankach, zagęszczonym słodzonym mleku (powodują
nieprzyjemny…
… smak i zapach) oraz w śluzowatym winie. Gatunek Torulopsis utilis ze względu na
szybkie rozmna anie i gromadzenie białka w komórkach u ywany jest do produkcji dro d y
paszowych.
Rodzaj Candida – stanowi formę przejściową między dro d akami a pleśniami. Wytwarzają
pseudogrzybnię, komórki są cylindryczne lub owalne, nale ą do dro d y dzikich, ko uchujących.
Gatunek Candida mycoderma – rozkłada alkohol…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz