mikrobiologia, Ćwiczenie 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikrobiologia, Ćwiczenie 8 - strona 1 mikrobiologia, Ćwiczenie 8 - strona 2 mikrobiologia, Ćwiczenie 8 - strona 3

Fragment notatki:


Mikrobiologia  ywności – II rok Towaroznawstwo    Copyright @ 2009 – Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, UR Kraków    Ć wiczenie 8  Mikroflora powietrza  Saprofityczną mikroflorę powietrza stanowią: ziarniaki z rodzaju  Micrococcus  i  Sarcina  wytwarzające  barwniki,  gronkowce  białe,  pałeczki   Alcaligenes ,  tlenowe  laseczki  przetrwalnikujące  z  rodzaju  Bacillus .  W  pomieszczeniach  zamkniętych  oraz  w  powietrzu  atmosferycznym  występują  zarodniki  grzybów  strzępkowych  z  rodzaju   Cladosporium ,   Penicillium ,   Aspergillus ,   Alternaria ,   Botrytis,   czy  Rhizopus   i   Mucor   oraz  dro d e   Rhodotorula ,   Torulopsis   i   Candida .  Liczba  zarodników  pleśni  i  komórek bakterii w powietrzu atmosferycznym zale y od sezonu, warunków pogodowych, wysokości  nad poziomem morza.   Bakterie  chorobotwórcze,  tj.  gronkowiec  złocisty  ( Staphylococcus  aureus ),  pałeczka  ropy  błękitnej  ( Pseudomonas aeruginosa ), a tak e paciorkowce z rodzaju  Enterococcus  i  Streptococcus  przedostają  się do powietrza z jamy nosowo-gardłowej, zaka onych ran czy bielizny szpitalnej.  Dezynfekcja i wyjaławianie powietrza mo e być prowadzona następującymi metodami:  •  mechanicznie – filtrowanie przez filtry włókniste bawełniane, z włókien szklanych lub  przez roztwory kwasów i ługów,  •  fizycznie  –  ogrzewanie  powietrza  poprzez  sprę anie  go  do  wysokich  ciśnień,  odpylanie  elektrostatyczne  oraz  z  zastosowaniem  promieniowania  UV,  promieniowania  jonizującego,  wysokoenergetycznych  promieni  katodowych,  gamma  lub ultradźwięków,  •  chemicznie  –  stosowanie  substancji  bakteriobójczych,  w  tym  preparatów  na  bazie  kwasu  nadoctowego,  nadtlenku  wodoru,  podchlorynu  sodu,  kwasu  mlekowego,  glikolu propylenowego i jego pochodnych.    Ogólna liczba bakterii  jtk/m 3  Liczba dro d y i pleśni  jtk/m 3  Promieniowce  jtk/m 3  Stopień zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  Poni ej 1000  10  3000-5000  Niezanieczyszczone  1000-3000  10-100  5000-10000  Ś rednio zanieczyszczone  Powy ej 3000  Powy ej 100  Powy ej 10000  Silnie zanieczyszczone    Zasadniczo wyró nia się dwie grupy metod pobierania prób oparte na:  1)   osiadaniu zawiesin drobnoustrojów,  2)   filtracji powietrza przez filtry.    Metoda sedymentacyjna Kocha   Najczęściej  stosowana  metoda  badawcza  badania  stopnia  zanieczyszczenia  mikrobiologicznego  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz