Dr Witold Aleksander Grygorowicz

note /search

Agencje wykonawcze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

Agencje wykonawcze - Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Art.18 - 22 ustawy o finansach publicznych. Art.29 - Państwowy fundusz celowy Art.29 1. Państwow...

Cechy szczególne ustawy budżetowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3738

Cechy szczególne ustawy budżetowej: Ustawy budżetowej dotyczy zasada roczności - obowiązuje tylko jeden rok, tak zwany rok budżetowy. Formalny charakter ustawy budżetowej. Art.51 ust.1 UOFP - zamieszczenie wydatku w ustawie budżetowej nie stanowi dla osoby trzeciej a przede wszystkim dla obywateli ...

Ordynacja podatkowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1925

Ordynacja podatkowa. Art.1 - cztery grupy, jakimi zajmuje się ordynacja - informacja podatkowe i tajemnica skarbowa są nieistotne. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową. ...

Powstawanie zobowiązań podatkowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Powstawanie zobowiązań podatkowych Dwie formy powstawania zobowiązań podatkowych: Z mocy prawa - samo obliczenie Występuje w podatku vat, w podatku akcyzowym, w obu podatkach dochodowych, w podatku od gier. Art.21§1 pkt.1 § 1. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: 1) zaistnienia zdarzenia, z k...

Prawo finansowe - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

Prawo Finansowe Rozdział X Konstytucji, ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, ordynacja podatkowa w zakresie od 101 do 119. Prawo finansowe dzielimy na: Prawo budżetowe Prawo podatkowe - ordynacja podatkowa Art.216 ust.5 ...

Prawo podatkowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Prawo podatkowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa. Zwrócimy uwagę na przepisy 1 - 119 czyli będziemy mówić o zobowiązaniach podatkowych, jest to w pewnym sensie część ogólna. Art.1 - cztery równorzędne: Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3...

Procedura budżetowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

Procedura budżetowa Przepisy dot. procedury budżetowej zaczynają się w art. 221 konstytucji. Art.221 Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych...

Składniki prawa budżetowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

Na prawo budżetowe składają się: Budżet państwa, Pieniądze z unii, Budżet samorządów. Obowiązuje na egzaminie art.167 konstytucji, który zawiera kilka zasad. Art. 167. 1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodac...

Ustawa o finansach publicznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo finansowe
Pobrań: 2394
Wyświetleń: 4613

Ustawa o finansach publicznych Przepisy ustawy, które nie będą obowiązywać: 1,2,3,4,7,8. Art.9 - wprowadza definicje sektora finansów publicznych i wskazuje jego 14 instytucji. Dług publiczny to suma zobowiązań jednostek sektora finansowego. Art.9 Sektor finansów publicznych tworzą: 1) organy wł...