Dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki - strona 3

Wykład - glikoliza, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

glikoliza Proces enzymatycznego rozkładu cukrów do kwasu pirogronowego, którego celem jest pozyskanie energii pod postacią NADH i adenozyno-5'-trifosforanu. Substratami dla procesu mogą być: glukoza,

Rodzaje inhibicji - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3262

inhibicja - rodzaje Zahamowanie reakcji biochemicznej w wyniku działania inhibitorów nazywamy inhibicja, zaś substancje, które hamuja działanie enzymów określamy mianem inhibitorów. Ze względu na ich podział wyróżniamy inhibicję współzawodniczącą i niewspółzawodnicząca.

Istota wiązania glikozydowego - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1827

Istota wiązania glikozydowego. Wiązanie glikozydowe- typ wiązania chemicznego łączącego glikozydy w większe cząsteczki. Występuje m.in. w disacharydach, oligosacharydach i polisacharydach. Wiązanie glikozydowe tworzone jest przez grupę hydroksy...

Izomeria optyczna cukrów prostych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2037

Izomeria optyczna cukrów prostych. formy D i L. węgiel asymetryczny Rodzaje izomerii cukrów właściwych: 1-izomeria aldoza- ketoza; występowanie

Karotenoidy - definicja i podział - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3997

Karotenoidy Karotenoidy są to żółte lub żółtopomarańczowe barwniki występujące w komórkach wszystkich fotoautotrofów w stężeniu kilkakrotnie niższym niż chlorofile. Karotenoidy, które dzielimy na: karoteny - karoten i likopen ksantofile

Klasyfikacja enzymów - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770

Klasyfikacja enzymów: Klasy enzymów wg klasyfikacji międzynarodowej: *Klasa 1: oksydoreduktazy - przenoszą ładunki (elektrony i jony H3O+ - protony) z cząsteczki substratu na cząsteczkę akceptora: AH2 + B → A + BH2; *Klasa 2:

Lipazy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2709

Lipazy - są enzymami należącymi do klasy hydrolaz, do podgrupy esteraz Działanie lipazy trzustkowej i jelitowej. Schemat pełnej hydrolizy tłuszczu. W trawieniu tłuszczów w org. człowieka najwię...

Wykład - mechanizm działania katalizy enzymatycznej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

mechanizm działania katalizy enzymatycznej Typowymi katalizatorami chemicznymi są: czerń platynowa, czy palladowa, sproszkowane metale, jony H+ i OH- wody. Każdy z nich łączy się z substratami reakcji w drodze chemicznej lub fizycznej, a powstające produkty pośrednie ulegają określonym przemianom p...

Wykład - nitryfikacja, denitryfikacja, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

Nitryfikacja / Denitryfikacja Podstawowa część związków azotowych jest doprowadzana do gleby w organicznej, nieprzyswajalnej przez rośliny (

Porównanie mechanizmu fosforylacji - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

Porównanie mechanizmu fosforylacji fotosyntetycznej z mechanizmem syntezy ATP Fosforyzacja fotosyntetyczna- w wyniku, których następuje wytworzenie ATP z udziałem ADP i nieorganicznego fosforanu, obejmująca dwa mechanizmy: niecykliczną-wytwar...