Dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki - strona 4

Metabolizm lipidów i sacharydów - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2422

Powiązania między metabolizmem lipidów i sacharydów Dwa najważniejsze enzymy uczestniczące w cyklu glioksylanowym: syntaza jabłczanowa, katalizująca kondensację glioksylanu z acetylo-S-CoA i liaza izocytrynianowa występują w znacznych ilościach w ...

Wykład - proces dekarboksylacji aminokwasów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2023

proces dekarboksylacji aminokwasow, rola otrzymanych produktów Reakcje dekarboksylacji aminokwasów polegają na rozerwaniu wiązania między grupą karboksylową -COOH i resztą cząsteczki aminokwasu, w wyniku czego wydziela się CO2 i powstaj...

Przebieg cyklu pentozofosforanowego i znaczenie - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1001

Przebieg cyklu pentozofosforanowego i znaczenie Cykl pentozofosforanowy służy do biosyntezy węglowodanów, w wyniku czego mogą tworzyć się cukry o różnej liczbie atomów węgla. NADPH jest wykorzystywany jako dawca elektronów i protonów niezbędnych...

Wykład - przebieg i rola cyklu mocznikowego, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5271

przebieg i rola cyklu mocznikowego Cykl mocznikowy jest sekwencją reakcji enzymatycznych, w toku których grupy aminowe aminokwasów ulegają przemianie w mocznik. Mocznik powstaje w następstwie reakcji enzymatycznych z dwutlenku węgla - CO2 oraz amon...

Przebieg i znaczenie cyklu kwasu cytrynowego - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2079

Przebieg i znaczenie cyklu kwasu cytrynowego Cykl Krebsa, cykl kwasów trójkarboksylowych) zachodzi w macierzy mitochondrialnej. Polega na utlenieniu cząsteczki acetylokoenzymu A do dwóch cząsteczek dwutlenku węgla. Wytwarzana energia jest m...

Skrobia - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

Skrobia - jest głównym składnikiem zapasowym roślin - stanowi pokarm bardzo ważny dla wielu gatunków zwierząt - zbudowana z cząsteczek glukozy, proste fragmenty łańcuchów są tworzone przez wiązania C1-C4. W miejscach rozgałęzień łańcuchów występują wiązania C1-C6. - w ziarenkach skrobi wyróżniamy...

Właściwości redukujące cukrów w formie cyklicznej - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

Właściwości redukujące cukrów w formie cyklicznej. Dwucukry redukujące- mogą redukować inne związki, ponieważ w jednej z cząstek cukru pozostaje niezwiązany hydroksyl półacetalowy. Cząsteczka ta może tworzyć otwartą formę aldehydową, co jest warunkiem własności redukujących. Są to

Zjawisko mutarotacji cukrów prostych - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 6790

Zjawisko mutarotacji cukrów prostych. formy piranozy i furanozy heksoz. Mutarotacja- jest to przejście formy anomerycznej α w formę β i odwrotnie wraz ze zmianą kąta skręcalności światła spolaryzowanego aż do ustalenia się stanu równowagi pomi...

Cytochromy - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

Cytochromy Heminy komórkowe czyli związki o strukturze żelazoporfirynowej występują jako niebiałkowe części składowe cytochromów, czyli chromoprotein biorących udział w transporcie pojedynczych elektronów w łańcuchu oddechowym. Cytochromy są r...

Kolokwium - budowa aminokwasów, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

KOLOKWIUM: Budowa aminokwasu: Są podt skła. Białek i peptydów i peptydów. Można je traktować jako pochodne kw. mocno- dikarboksylacy z grupą aminową w pozycji 2L. Aminokwasy dzielimy na dwie klasy: aminokwasy alimfatyczne, aminokwasy aromaty...