Dr Tomasz Kafel

note /search

Analiza wartości organizacji i style kierowania - Istota

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1596

Analiza wartości organizacji: początkowo dotyczyła tylko produktów, później strefy technologicznej, a także organizacja i zarządzania; u jej podstaw leży pojęcie systemu jako kompleksu elementów wzajemnie powiązanych ze sobą ze względu n...

Badanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2058

Badanie pracy badanie metod pracy mierzenie pracy wartościowanie pracy Badanie metod pracy - sprowadza się do podziału badanego procesu na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizi...

Mierzenie czasu pracy - Fotografia dnia roboczego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4522

Mierzenie czasu pracy Badanie czasu roboczego zmierzające do ustalenia stopnia jego wykorzystania i zwiększenia produktywności pracy; należy do priorytetowych i standardowych badań organizatorskich. Jest podstawowym narzędziem wykrywania, zmniejszania i eliminowania czasu nieużytecznego, czyli cza...

Normowanie czasu pracy - Wydajność pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1988

Normowanie czasu pracy Możliwość planowania pracy własnej: -wiemy dokładnie co ma być zrobione -wiemy, kiedy ma to być wykonane -gdy możemy ocenić jak długo to potrwa Cele stosowania mierzenia i normowania czasu pracy: Wyznaczenie norm pracy Ustalenie struktury wykorzystania czasu pracy Ocen...

Organizacja jako system społeczno-techniczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2303

Istota organizacji jako systemu społeczno-technicznego. Organizacja - wg Tadeusza Kotarbińskiego: przez organizację, rozumiał czynność organizowania, bądź osiągnięty na skutek tego działania ustrój przedmiotu złożonego, układ jego we...

Podejścia organizatorskie - Podejście systemowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1785

Podej ś cia organizatorskie PODEJŚCIE OPISOWO-ULEPSZAJĄCE: materiał empiryczny zgromadzony w toku obserwacji zostaje poddany krytycznej analizie i ocenie w celu znalezienie możliwości usprawnień (np. analiza elementarna Taylora); Isto...

Typy organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2457

Typy organizacji. „ Typy Organizacji /komercyjne, publiczne, społeczne/ oraz ich formy prawno - organizacyjne i własnościowe„ Formy prawne Prawo publiczne do form prawa publicznego zalicza się jednostki użyteczności publicznej, stanowiące własność państwową lub komunalną i nienastawione na zysk j...

Usprawnianie pracy kierowniczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Zasady i metody usprawniające pracę kierowniczą Metoda ABC Według Drevet , współczesny kierownik jest źle poinformowany z powodu nadmiaru informacji. Brzmi to paradoksalnie, ale na każdym stanowisku kierowniczym konieczne jest stosowanie selekcji informacji. Ta zasada wywodzi się od ogólniejszej ...

Wartościowanie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1631

Wartosciowanie pracy Wartościowanie pracy jest głównym narzędziem tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych. Motywowanie pracowników - Motywowanie polega na stosowaniu zbioru oddziaływań mających na celu skłonienie pracowników do podejmowania i realizacji oczekiwanych celów, funkcji, zadań, ...

Analiza wartości organizacji i style kierowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

Analiza wartości organizacji: początkowo dotyczyła tylko produktów, później strefy technologicznej, a także organizacja i zarządzania; u jej podstaw leży pojęcie systemu jako kompleksu elementów wzajemnie powiązanych ze sobą ze względu...