Dr Marta Jas-Koziarkiewicz - strona 3

Systemy Medialne w Europie - zaliczenie, zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2289

Systemy Medialne w Europie - zaliczenie - test zaliczeniowy składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru - poprawna odpowiedź na każde z pytań, bez względu na jego złożoność to 1 pkt - test zali...

Euroguidance i eurydice-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

SIECI INFORMACYJNE DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORSTW EUROGUIDANCE Czym jest Euroguidnace? To międzynarodowa europejska sieć promująca wymiar europejski w systemach poradnictwa i doradztwa zawodowego. Dzieje się tak poprzez wzajemną wymianę p...

Eurobarometr-referat - Parlament Europejski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Moja część referatu skupia się na europejskiej instytucji zajmującej się badaniem poruszanego wcześniej tematu opinii publicznej. Ta instytucja to Eurobarometr - to realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej międzynarodowy projekt regularneg...

Sieci informacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Sieci informacyjne, 11 maja 2011 (4 maja mnie nie było) Sieć - system powiązań, zależności miedzy elementami, przepływ, źródło, łączność, przekaz, komunikacja. Informacja - pozyskiwanie wiedzy, źródło, przekaz, komunikat, wiadomość. Dwa bloki: - sieci dla konsumentów i przedsiębiorców (EURES, EUR...

Sieci informacje-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

04.05.2011 SIECI INFORMACYJNE 1) EURYDICE *1980-- Rezolucja o współpracy w dziedzinie edukacji *1998-- Polska * obejmowała państwa członkowskie EWG * podstawa prawna - decyzja PE * rozwój wymiany informacji o systemach edukacyjnych * informowanie o funkcjonujących w innych państwach rozwiąza...

Komunikowanie publiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Komunikowanie publiczne - Angelika Karczewska i Jagoda Kuczyńska Komunikowanie publiczne - jest to komunikowanie formalne zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej mające na celu przekazywanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymanie więzi społecznych przez odpowied...

Polskie sieci informacyjne na temat UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Polskie sieci informacyjne na temat UE - najważniejsze informacje Wyróżnia się 4 sieci informacyjne działające na terenie Polski: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Gdzie znajdziesz o tym informacje? a) strona internetowa: www.ksow.pl b) biuletyn (dostępny także w formie elektronicznej na str...

Sieci informacyjne UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 553

Sieci informacyjne UE Cele i założenia sieci informacyjnych UE Świadczenie pomocy na rzecz instytucji przyjmującej we wspieraniu i konsolidacji nauki oraz badań w dziedzinie integracji europejskiej. Udostępnianie informacji o Unii Europejskiej i jej politykach zarówno środowiskom akademickim jak ...

Wykorzystanie informacji przez instytucje UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 420

Agnieszka Mucha Krzysztof Pytlik Europeistyka w zakresie realizacji polityk UE Gr. 2 Temat: Informacja - czym jest? Charakterystyka gatunku. Wykorzystanie informacji przez instytucje UE Definicja informacji Charakterystyka informacji Cechy informacji Sposób jej budowy Jak napisać idealną in...

Polskie sieci informacyjne na temat Unii Europejskiej-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Polskie sieci informacyjne na temat Unii Europejskiej-prezentacja, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Departament Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych...