Sieci informacyjne UE-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci informacyjne UE-opracowanie - strona 1 Sieci informacyjne UE-opracowanie - strona 2 Sieci informacyjne UE-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sieci informacyjne UE
Cele i założenia sieci informacyjnych UE
Świadczenie pomocy na rzecz instytucji przyjmującej we wspieraniu i konsolidacji nauki oraz badań w dziedzinie integracji europejskiej.
Udostępnianie informacji o Unii Europejskiej i jej politykach zarówno środowiskom akademickim jak i innym.
Udział w debacie o Unii Europejskiej, ewentualnie z innymi europejskimi punktami lub sieciami informacyjnymi. (Komisja Europejska, 2005r., art. 4 Regulaminu)
Rodzaje sieci informacyjnych UE
Centra Dokumentacji Europejskiej - które pomogą każdemu, kto poszukuje wiadomości na temat Unii Europejskiej lub chcę wyrazić swoją opinię na jej temat.
Ośrodki Enterprise Europe Network - które udostępniają różnorodne publikacje i materiały na temat UE, służąc rozwojowi nauczania i działalności naukowej dotyczącej integracji europejskiej.
Team Europe i Euro Team - to profesjonaliści gotowi zabierać publicznie głos w kwestiach związanych z Unią Europejską (Team Europe) lub - w szczególności - na temat euro i Unii Gospodarczo-Walutowej (Euro Team
Zadania które realizuje CDE
Przetwarza, kataloguje i indeksuje wszelkie publikacje wspólnotowe w formie jednego zbioru.
Działa jako centralny punkt dla wszystkich związanych ze Wspólnotą informacji opracowanych przez instytucje przyjmującą. Oferuje dostęp do publikacji i innych materiałów oraz umożliwia korzystanie z nich przez wystarczającą liczbę godzin (co najmniej 20 h tygodniowo); należy udostępnić bezpłatne publikacje dla ogółu społeczeństwa
Rozwija stosunki z innymi europejskimi punktami oraz sieciami informacyjnymi oraz współpracuje z nimi na wszystkich poziomach. Uczestniczy w ogólnych działaniach informacyjnych Komisji związanych z UE.
Rutynowo informuje Komisję o wydarzeniach, w których bierze udział (debaty, konferencje, seminaria oraz podobne).
Przedkłada przedstawicielstwu Komisji coroczne sprawozdanie ze swej działalności przy użyciu specjalnego formularza dostarczonego przez Komisję (Komisja Europejska, 2005r., art. 5 Regulaminu).
Schemat klasyfikacji materiałów CDE wyznaczony przez OPOCE
Zagadnienia instytucjonalne.
Unia celna i polityka handlowa
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo.
Zatrudnienie i praca.
Zagadnienia socjalne.
Prawo i procedury.
Transport.
Polityka konkurencji i przedsiębiorstwa.
Finanse
10. Kwestie ekonomiczne, konsument.
11. Stosunki zewnętrzne.
Energia. Polityka regionalna.
Środowisko naturalne.
Badania naukowe i techniczne.


(…)

… osób, a dyrektorem nadzorującym prace tego biura jest Jacek Safuta. W każdym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej działa takie Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, ale nie stanowią one przedstawicielstw Parlamentu. Za zadanie mają przybliżać ideę Parlamentu Europejskiego, informować o jego działaniach, debatach, decyzjach, a także mówić o inicjatywach polskich europosłów. Biuro…
… Mikołaja Kopernika.
Warszawa, Kolegium Europejskie w Natolinie.
Warszawa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Warszawa, Szkoła Głowna Handlowa.
Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Team Europe jest siecią informacyjną koordynowaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, której członkowie, nazywani również wyspecjalizowanymi prelegentami, to osoby wywodzące…
… działa Team Europe - w Polsce w jego składzie można odnaleźć nazwiska pracowników m.in. Uniwersytetu Warszawskiego (5 osób na 31 osób zasiadających w Team Europe), Uniwersytetu Jagiellońskiego (3 osoby) czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2 osoby). Inną siecią informacyjną koordynowaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej jest również Euro Team, która została stworzona w 2006…
… się z różnych środowisk. Są to pracownicy firm konsultingowych, urzędnicy administracji publicznej, biznesmeni, nauczyciele akademiccy czy prawnicy. Wszystkich cechują odpowiednie umiejętności komunikacyjne oraz niezbędne doświadczenie w dziedzinie, o której się wypowiadają publicznie. Eksperci Ci mogą prowadzić różnego rodzaju prezentacje, warsztaty czy debaty podczas targów europejskich, konferencji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz