Wykorzystanie informacji przez instytucje UE-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie informacji przez instytucje UE-opracowanie - strona 1 Wykorzystanie informacji przez instytucje UE-opracowanie - strona 2 Wykorzystanie informacji przez instytucje UE-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Agnieszka Mucha
Krzysztof Pytlik
Europeistyka w zakresie realizacji polityk UE
Gr. 2
Temat: Informacja - czym jest? Charakterystyka gatunku. Wykorzystanie informacji przez instytucje UE
Definicja informacji
Charakterystyka informacji
Cechy informacji
Sposób jej budowy
Jak napisać idealną informację?
Rodzaje a gatunki informacji dziennikarskiej
Rodzaje dziennikarskie:
Prasowe
Radiowe
Telewizyjne
Internetowe
Gatunki informacji dziennikarskiej:
Wzmianka
Notatka
Infografia
Infografika
Zapowiedź
Fait divers
Sprawozdanie
Relacja
Raport
Korespondencja
Życiorys
Przegląd prasy
Reportaż
Odróżnienie informacji od komunikatu
Wykorzystanie informacji przez instytucje UE w sieci
Bibliografia
Nasza praca dotyczy informacji, która jest podmiotem występującym na co dzień we wszystkich aspektach naszego życia. Mowa tutaj o takich sytuacjach jak np. moment, kiedy słyszymy dźwięk budzika, który informuje nas o tym, że czas wstawać. My natomiast skupimy się na informacji występującej w zawodzie dziennikarza.
Według definicji Ireny Tetelowskiej informacja opisuje, zdaje sprawę z faktu bądź stanu rzeczy, odnosi się do niego, umożliwiając czytelnikowi odtworzyć wynik czynności poznawczej autora. Pozwala wyobrazić opisywane fakty. Naszym zdaniem jest to najlepsza definicja informacji, gdyż odzwierciedla całą jej istotę i charakter w kilku prostych słowach.
Kolejnym punktem, który poruszymy w naszej pracy będzie omówienie podstawowych cech informacji. Pierwszą cechą jest obiektywizm, który oznacza brak jakiegokolwiek komentarza ze strony autora. W przeciwnym razie informacja stanie się tekstem publicystycznym
Następnym ważnym parametrem jest aktualność. Cecha ta jest kwestią umowną, ponieważ bywają zdarzenia, które są aktualne przez wiele dni, docierają do nas z opóźnieniem np. wojny lub odkrycia naukowe. Niemniej jednak czytelnika interesują informacje dotyczące teraźniejszości, nie przeszłości.
Informacja powinna mieć swoje potwierdzenie w rzeczywistości, a zatem musi być wiarygodna. Zaleca się, aby tekst był zwięzły, zawierał się w jak najmniejszej ilości słów jednocześnie przekazując jak najwięcej danych. Należy mieć na uwadze to, iż informacja powinna zainteresować odbiorcę. Tematyka tekstu powinna zachęcać odbiorcę do przeczytania go, fascynować, a nie go nużyć. Wskazane są takie chwyty jak gruba czcionka, gra kolorów i tym podobne zabiegi.


(…)

… autorskim. Gatunkiem, który wykształcił się w drugiej połowie XIX wieku jest reportaż. Jest to relacja z wydarzeń, których świadkiem był sam autor tekstu. Następnym ważnym elementem pisania informacji jest rozbieżność dotycząca pojęcia informacji oraz komunikatu. Terminy te są często ze sobą mylone. Według „Słownika języka polskiego” komunikat rozumiany jest dwojako tzn. jest to „krótka oficjalna informacja podana do powszechnej wiadomości; tekst składający się z takich informacji” oraz „informacja przekazywana w procesie bezpośredniej komunikacji z drugą osobą”.
Kolejnym aspektem, który chcielibyśmy poruszyć to wykorzystanie informacji przez instytucje Unii Europejskiej. Jak powszechnie wiadomo Unia Europejska ma dosyć złożone struktury i przeciętnemu obywatelowi unijnemu ciężko jest się odnaleźć…
… nas z jego przestrzegania. Niezależnie od tego jakiej narodowości jesteśmy to obowiązuje nas rzymska zasada „dura lex sed lex” (łac. Twarde prawo, ale prawo), czyli nie ważne jak surowe jest ustanowione prawo to i tak na danym terytorium jesteśmy zobowiązani je przestrzegać, dlatego warto przed wyjazdem do innego kraju UE zapoznać się z panującymi zasadami prawnymi.
Czwarty link odwołuje się do blogów czy portali…
… się dowiedzieć również o stanowiskach pracy w instytucjach Unii. Zawarte są tam także informacje dotyczące stażu dla studentów, absolwentów i tłumaczy.
Drugi link charakteryzuje obszary działalności oraz działania, jakie zostały podjęte w danym obszarze, np. dotyczące zdrowia publicznego gdzie mowa o aktach prawnych, jak powiązane są z tym organy unijne oraz w tym wypadku przestrogi dla niedbających o zdrowie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz