Systemy Medialne w Europie - zaliczenie, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy Medialne w Europie - zaliczenie, zagadnienia - strona 1 Systemy Medialne w Europie - zaliczenie, zagadnienia - strona 2 Systemy Medialne w Europie - zaliczenie, zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Systemy Medialne w Europie - zaliczenie - test zaliczeniowy składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru - poprawna odpowiedź na każde z pytań, bez względu na jego złożoność to 1 pkt - test zalicza 75% poprawnych odpowiedzi
Zagadnienia - pojęcie systemu medialnego * definicja pojęcia (formalne i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji, ich wzajemne powiązania oraz normy społeczne wszystkie te działania regulujące) * elementy systemu medialnego (poszczególne podmioty medialne oraz podmioty w stosunku do mediów zewnętrze takie jak: dostawcy zawartości mediów i technologii; reklamodawcy; organizacje społeczne - polityczne i ich koncepcje polityki medialnej; instytucje kontroli; normy prawne; publiczność) * cechy charakterystyczne systemu medialnego (społeczny i geograficzny zasięg mediów; formy własności mediów; stopień koncentracji - stopnie są dwa: wysoki i niski i wszędzie jest wysoki, oznacza to, że występuje koncentracja; rola państwa w systemie medialnym - znaczna w śródziemnomorskich systemach medialnych, w innych też, ale bardziej rozsądna; profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego - dziennikarze starają się być obiektywni, a tam gdzie reprezentują opcję polityczną to się przyznają do tego, są stosowane, przestrzegane kodeksy etyczne, są kodeksy zawodowe dziennikarzy; paralelizm polityczny - albo media są obiektywne albo prasa reprezentuje opcję polityczną) * system medialny jako jedna z form organizacji systemu społecznego (warunki ekonomiczne, polityczne, kulturalne i technologiczne społeczeństwa, w którym funkcjonują media, formują jego istotne cechy, a mnogość i wielorakość elementów systemy implikuje jego wewnętrznie zorganizowany charakter) * rola mediów masowych w systemie społecznym (umacniają stosunki władzy; definiują podmiotowość społeczną jednostki) * związki systemu medialnego z systemem politycznym (legitymizacja systemu politycznego; mediatyzacja polityki; polityka medialna)
- typy systemów medialnych (wg. T. Petersona, W. Schramma i F. Sieberta; wg. D.C. Hallina i P. Manciniego - cztery istotne elementy)
- modele demokratycznych systemów medialnych rozwijanych w poszczególnych krajach europejskich * model spolaryzowanego pluralizmu - Cypr , Francja , Grecja, Hiszpania , Malta, Polska , Portugalia, Włochy * model demokratycznego korporacjonizmu - Austria, Belgia, Dania , Finlandia, Holandia, Luksemburg, Niemcy , Szwajcaria , Szwecja * model liberalny - Wielka Brytania, Irlandia - cechy charakterystyczne modeli demokratycznych: liberalnego (północnoatlantyckiego); demokratycznego korporacjonizmu (północno - i środkowoeuropejskiego) oraz spolaryzowanego pluralizmu (śródziemnomorskiego i południowoeuropejskiego)
- rodzaje własności mediów (państwowa, prywatna, społeczna, w tym ogólnospołeczna - najchętniej widziana jako własność mediów publicznych) + przykłady

(…)

… Brytania - The Times, Daily Telegraph, The Guardian, Independent * Włochy - La Stampa * Rosja - - prasa ekonomiczna - definicja pojęcia i przykłady - Financial Times, Handelsblatt, Brosen
- prasa bulwarowa - definicja pojęcia i przykłady - The Sun, The Daily Mirror, Daily Star, Daily Express, Daily Mail, Evening Echo, Bild, Ekstra Bladet, B.T, France - Soir, Fakt, Super Express (nie ma bulwarówek w Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech, Portugalii)
- telewizja publiczna - przykłady - British Broadcasting Corporation - BBC, Radio Telefis Eireann - RTE, ARD, ZDF, Denamr Radio DR, TV 2 Danmark A/S, Schweizerische Radio Und Fernsehgesellschaft - SGR, France Television - TF, TVE - Television Espaniol, RAI, Telewizja Polska - TVP
- wielkie koncerny multimedialne * Wielka Brytania - News Corporation Ruperta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz