Dr Marek Tabor

note /search

Zarys historyczny zmian na mapie politycznej świata - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2905

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 5 ZARYS HISTORYCZNY ZMIAN NA MAPIE POLITYCZNEJ SWIATA Charakterystyczna cecha stosunkow panujących do czasow wielkich odkryc geograficznych było rozbicie owczesnego swiata na izolowane obszary. Z powodu słabego rozwoju drog i srodkow komunikacji obszary Afryki...

Współczesna mapa polityczna świata - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2856

Dr Marek Tabor - Geografia polityczna 6 WSPOLCZESNA MAPA POLITYCZNA SWIATA Od zakończenia II wojny swiatowej nastąpiły istotne zmiany na mapie politycznej swiata, dotyczące zarówno granic politycznych, jak również układów geostrategi...

Mapa polityczna Europy Środkowej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2338

Dr Marek Tabor - Geografia polityczna 7 MAPA POLITYCZNA EUROPY SRODKOWEJ: Od dawna uzywa się pojecia w sesnsie geograficznym, historycznym i politycznym, a nawet kulturowym „Europa Srodkowa”, jednak dotychczas nie ma jednoznacznej de...

Naród i państwo - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1225

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 8 PANSTWO I NAROD - POJECIE PANSTWA Panstwo jest terytorialna i suwerenna organizacja przymusu, dzialajaca w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Terytorium panstwa obejmuje lad za wszystkimi

Ustrojowe formy państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2121

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 9 USTROJOWE FORMY PANSTWA Ustrojem politycznym panstwa nazywa się sposób, w jaki jest realizowane państwowe kierowanie społeczeństwem, tzn. metody rzadzenia, stosunek organow centralnych do organow terenowych oraz strukture prawno - organizacyjna danego panstw...

Pojęcia narodu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 10 POJECIE NARODU Narod jest społecznością naturalna, która odznacza się wielka spoistością i żywotnością. Dojrzewanie świadomości narodowej jest procesem bardzo dlugim. Proces formowania się narodow (nawet w Europie) nie zakończył się i ciagle jest możliwe po...

Państwo i jego instytucje - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 11 PANSTWO I JEGO INSTYTUCJE A KWESTIA NARODOWA Nauki polityczne XXw. skupily uwage m.in. na zagadnienie federalizmu jako formie panstwa. Uznano, ze forma federalna panstwa może być uzyteczna jako: 1)Organizacja polityczna panstwa jednolitego pod względem naro...

Ekopolityka i technologia: omówienie rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 17 EKOPOLITYKA - TECHNOLOGIA - ROZWOJ Rozwoj technologiczny i wzrost uprzemysłowienia stwarza wiele problemów natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. W stosunkach międzynarodowych udzial w swiatowym pozyskiwaniu energii może służyc jako wskaźnik siły w...

Kolonizatorzy - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

Europa Nazwa Ostatni kolonizator Państwo/Terytorium zależne Malta Wielka Brytania Państwo Gibraltar Wielka Brytania Terytorium zależne Guernsey Wielka Brytania Terytorium zależne Jersey Wielka Brytania Terytorium zależne Wyspa Man Wielka Brytania Terytorium zależne Wyspy Normandzk...