Dr Marcin Wielec - strona 3

Pojęcie jednolitości i hierarchicznego podporządkowania-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

Pojęcie jednolitości i hierarchicznego podporządkowania - jako modele organizacji Prokuratury RP. Zasada jednolitości prokuratury (niepodzielności) jest dyrektywą organizacyjną stanowiącą jednolitą władzę, a czynności poszczególnych je...

Zagadnienie ławy przysięgłych, ławnicy obecnie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Zagadnienie ławy przysięgłych, ławnicy obecnie Wymiar sprawiedliwości w państwie mogą sprawować sędziowie zawodowi jak i niezawodowi tj. przysięgli i ławnicy. W obecnym ustawodawstwie polskim nie przyjęto anglosaskiej koncepcji wyodrębnienia sędziowskiego składu przysięgłych, aczkolwiek taki system...

Ławnikom dziękujemy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Prawo Ławnikom dziękujemy Dopuszczenie ławników do rozpoznawania zaledwie 1 proc. spraw karnych i 0,01 proc. ogółu spraw o przestępstwa to fasadowość. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji procedur sądowych minimalizujący udział ławników w rozstrzyganiu spraw przez sądy W ...

Źródła prawa powszechnie obowiązującego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

Źródła prawa powszechnie obowiązującego, wymień podmioty uprawnione do jego stanowienia. Źródła prawa - to ustanowione przez określone konstytucyjne organy państwowe, formalne akty normatywne zawierające normy prawne powszechnie obowiązujące. Są określane jako źródła pozytywnego prawa stanowionego ...

Arbitraż społeczny-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Arbitraż społeczny Kolegium arbitrażu społecznego działające przy sądzie okręgowym przy wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznaje sporu zakładowe i wielozakładowe pomiędzy pracownikami a pracodawcą lub pracodawcami dotyczące warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolnoś...

Charakterystyka nie prokuratorskich organów ścigania karnego-opracowan...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

Charakterystyka nie prokuratorskich organów ścigania karnego. Nieprokuratorskimi organami ścigania karnego są: Policja i Urząd Ochrony Państwa, a także Straż Graniczna. W ramach resortu Obrony Narodowej powołano Żandarmerię Wojskową ...

Europejski Trybunał Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Europejski Trybunał Praw Człowieka - struktura i kompetencje Podstawą funkcjonowania ETPC jest konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmieniona protok...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Europejski Trybunał Sprawiedliwości - struktura i kompetencje ETS funkcjonuje na podstawie traktatów założycielskich, traktatu o UE z dnia 7 lutego 1992 roku, Statutu Trybunału Sprawiedliwości ustanowionego na podstawie art. 245

Formy udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości-opra...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 287

Formy udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości Zagwarantowany jest w Konstytucji (art. 182 określa udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości). Udział społeczeństwa w wymiarze społecznym ma podnosić świadomość prawną obywateli, znajomość prawa obowiązującego i jego interpretacji...

Funkcje SN i tryb ich wykonywania-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Funkcje SN i tryb ich wykonywania. SN wykonuje swoje przez: rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych stosownie do przepisów prawa procesowego, rozpoznawanie na mocy przepisów szczególnych rewizji nadzwyczajnych od orzeczeń organów określonych w ustawie, podejmowanie uchwał mających n...