Dr Łukasz Dominiak

Logika prawnicza - synteza wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

I. Wiadomości o języku jako systemie znaków. Znak  to układ rzeczy lub zjawisk wg określonych reguł - nazywanych regułami znaczeniowymi, które są przyję- te lub też znane  1.  ogólnie – dostępne powszechnie bez ograniczeń  2.  nadawcy i odbiorcy  - szyfry języki hermetyczne - zawodowe 3.  tylko s...

Bunt mas - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 4221
Wyświetleń: 6489

J. Ortega y Gasset „Bunt mas” I Zjawisko aglomeracji - osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej najcięższy kryzys, jaki może spotkać społeczeństwo, naród i kulturę - zjawisko aglomeracji - zjawisko „pełności”; znalezienie miejsca staje się problemem; wszechobecność tłumu (kiedyś tego nie ...

Trzy czyste typy prawomocnego panowania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

TRZY CZYSTE TYPY PRAWOMOCNEGO PANOWANIA - M. WEBER   PANOWANIE - tzn. prawdopodobieństwo, że określony rozkaz zostanie wykonany, może opierać się na różnych motywach posłuszeństwa. W postaci czystej istnieją tylko trzy typy „podstaw prawomocności” panowania, których każdy, - jeśli rozpatrujemy t...

Polityka a interes

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

1. POLITYKA i INTERES Polityka: sztuka osiągania założonych celów; zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków. Arthur Bentley : grupa istnieje tylko wówczas, gdy kształtuje się na podstawie łączących j...

Logika odkrycia naukowego - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2121

Logika odkrycia naukowego opracowanie anonimowe Przeróbka na pdf ze spisem treści i łączem do tematów dla  www.poli.iforums.pl forum studentów politologii UMK Spis treści opracowania: Część I. Wstęp do logiki  Rozdział 1. Przegląd niektórych problemów podstawowych.  §1. Problem indukcji.  §2. Eli...

Teorie według Poppera

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

Zadanie logiki odkrycia naukowego dokonanie logicznej analizy, procedury badawczej (badacz formułuje, konstruuje zdania, hipotezy, systemy teorii) i zbadanie metod nauk empirycznych wnioskowanie indukcyjne prowadzi od zdań jednostkowych (szczegółowych) tj. sprawozdania z eksperymentu, do zdań un...

Teoria polityki - zagadnienia i definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1274

Zagadnienia na PTP- ćwiczenia 3. Polityka i interes polityczny- definicja terminu polityka, podmiotowość polityczna, potrzeby i interesy polityczne, grupy interesu. → Polityka 1) (Chmaj/Żmigrodzki) Definicja: „zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzo...

Błędy logiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1344

Błędy logiczne:  Ekwiwokacja  – błąd logiczny powstały na skutek używania w wywodzie tego samego słowa lub  zwrotu o różnych znaczeniach ( np. mam mysz na komputerze. Każda mysz jest gryzoniem.=   mam gryzonia przy komputerze. ) Sprzeczność  – ...

Bunt mas - najważniejsze zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 1890

* człowiek nie ma natury, ma dzieje; istota ludzka jest historyczna; * człowiek nigdy nie istnieje w oderwaniu od rzeczywistości; jego „ja" stale konfrontuje się ze światem; * zadaniem historii jest nie tyle prezentacja suchych faktów, co ich interpretacja; * każda jednostka ma swój indyw...

Logika - zagadnienia i literatura

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: nauka o nazwach, podział logiczny, definicje, wnioskowanie, zdanie, rachunek logiczny. ...