Dr Leonard Żochowski

Teologia moralna fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

Teologia moralna fundamentalna 1.Niedoskonałości moralne w Starym Testamencie Człowiek czytając Księgi Starego Testamentu znajduje teksty opisujące okrucieństwa wojenne, przekleństwa, zemstę, wielożeństwo, czy rozwody. Na podstawie tych tekstów może odnieść wrażenie, że Bóg Starego Testamentu tol...

Teologia moralna fundamentalna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Teologia moralna fundamentalna 1.Niedoskonałości moralne w Starym Testamencie Człowiek czytając Księgi Starego Testamentu znajduje teksty opisujące okrucieństwa wojenne, przekleństwa, zemstę, wielożeństwo, czy rozwody. Na podstawie tych...

Fundamenty starotestamentalnej moralności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

2.Starotestamentalne podstawy moralności: przymierze, prawo i wybranie Fundamenty starotestamentalnej moralności Sobór Watykański II zachęcał odczytywanie sensu moralnego wezwania Bożego skierowanego do człowieka w świetle egzegezy i teologii b...

Przymierze - definicja, rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2345

PRZYMIERZE Inicjatywa zawarcia przymierza pochodziła od Boga, który aktem swojej łaski. Przymierze zobowiązywało naród wybrany do wypełnienia powinności moralnych i religijnych, do posłuszeństwa wobec przykazań etycznych, czyli obejmowało należną postawę wobec Boga. Ten wyjątkowy związek pomiędzy...

Prawo i normy moralne - definicje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

PRAWO „Prawo to praktyczny wyraz norm etycznych i obyczajowych, obowiązujących w danej społeczności”. Prorocy w oparciu o przepisy prawa Jahwe określali powinności moralne Izraela czy też wyliczali grzechy narodowe. Izraelici zostali przez Boga powołani do przestrzegania prawa, by dzięki niemu m...

Prawo i normy moralne - definicje - Moralność selektywna, ascetyczna i...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

PRAWO „Prawo to praktyczny wyraz norm etycznych i obyczajowych, obowiązujących w danej społeczności”. Prorocy w oparciu o przepisy prawa Jahwe określali powinności moralne Izraela czy też wyliczali grzechy narodowe. Izraelici zostali przez Boga powołani do przestrzegania prawa, by dzięki niemu mog...

Naruszanie godności człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

. Naruszanie godności człowieka Do najważniejszych dóbr osobowych człowieka należy jego godność czyli dobre imię. Wynika ona z faktu, że człowiek jest osobą ludzką, obdarzoną życiem duchowym (nieporównywalna wartość ludzkiej osoby została omówiona w enc .

Prawda jako fundament chrześcijańskiej tożsamości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

6.Prawda jako fundament chrześcijańskiej tożsamości Chrześcijanin winien być świadkiem Boga, który jest Prawdą. Jezus według relacji Apostoła Jana mówił o sobie : „Ja jestem drogą i prawdą!” (J 14, 6). Chrystus poucza swoich uczniów o bezwarunkowym umiłowaniu prawdy: „Niech wasza mowa będzie: Tak...

Wezwanie do świętości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

. WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI W Starym Zakonie określenia „świętość, święty” oznaczały: - dobrowolna przynależność do Boga - świętymi nazywano rzeczy przeznaczone na Jego służbę (wyłączone z codziennego użytku) Pismo Św. NT „świętymi” nazywa: - patriarchów, apostołów, czasami daje to miano całemu ze...

Warunki świętości - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Warunki świętości Oddalenie się od rzeczy zwyczajnych, czyli oczyszczenie , bez tego nie można zbliżyć się do Boga ani, tym bardziej, z Nim się jednoczyć. Czystość konieczna jest do tego, aby duch mógł przylgnąć do Boga. Duch ludzki, łącząc się z rzeczami niższymi od niego, ulega zanieczyszczeniu...